Europejczycy wierzą w rolnictwo

Ponad trzy czwarte Europejczyków uważa, że wspólna polityka rolna jest korzystna na wszystkich obywateli Unii Europejskiej – wynika z badania Eurobarometru opublikowanego w poniedziałek przez Komisję Europejską.

 

\"\"

 


Ponad 90 proc. badany Europejczyków z popiera główne kierunki nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), takie jak: bardziej sprawiedliwa i lepiej ukierunkowana pomoc (92 proc.) oraz ustanowienie zależności pomiędzy pomocą finansową przyznawaną rolnikom a przestrzeganiem praktyk rolnych korzystnych dla środowiska naturalnego („zazielenianie" – 91 proc.) – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

– Wyniki te potwierdzają wagę, jaką Europejczycy przywiązują do wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich. Pokazują również znaczącą symbiozę pomiędzy kierunkami zreformowanej WPR a oczekiwaniami społeczeństwa obywatelskiego.

Ten istotny i silny związek między obywatelami a rolnikami zostanie wzmocniony dzięki nowej WPR, która uwypukli korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze, jakie rolnictwo europejskie przynosi społeczeństwu europejskiemu jako całości i każdemu podatnikowi europejskiemu z osobna w jego życiu codziennym –  komentuje komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloș.

Europejczycy przykładają coraz większe znaczenie do rolnictwa: uważają je, wraz z rozwojem obszarów wiejskich, za „bardzo ważne" wyzwanie dla przyszłości (53 proc., co stanowi wzrost o 7 punktów w stosunku do roku 2009). Przeważająca większość respondentów uważa, że równie ważne jest zapewnienie różnorodności środków spożywczych w Unii Europejskiej- podaje gazeta.

Ponad 80 proc. Europejczyków popiera główne cele WPR, czy to w zakresie zaopatrzenia w żywność, czy rozwoju obszarów wiejskich w sposób bardziej zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, czy też wspierania młodych rolników.

Poparcie to jest jeszcze silniejsze, jeśli chodzi o główne kierunki wyznaczone przez reformę: 91 proc. respondentów (wzrost o 4 proc.) postrzega pozytywnie uzależnienie pomocy finansowej przyznawanej rolnikom od przestrzegania praktyk rolnych korzystnych dla środowiska naturalnego („zazielenianie"), a 92 proc. jest za przyznawaniem pomocy rolnikom w sposób bardziej sprawiedliwy i lepiej ukierunkowany (wzrost o 4 proc. w stosunku do ankiety z 2009 r.).

Większość obywateli UE popiera udzielanie pomocy rolnikom i akceptuje miejsce, jakie pomoc ta zajmuje w budżecie UE. Wysokość pomocy przyznawanej rolnikom jest przez 45 proc. badanych uznawana na właściwą, 26 proc. uważa ją natomiast za „zbyt niską" (a 13 proc. za „zbyt wysoką").

91 proc. Europejczyków jest przekonanych o znaczeniu, jakie ma wspieranie osłabionych gospodarstw rolnych, które zmagają się z przeciwnościami klimatu, problemami sanitarnymi lub gospodarczymi. Niemal co drugi respondent uważa tę zasadę za „bardzo istotną" (48 proc.).

Większość Europejczyków (61 proc.) ma świadomość, że dochody z rolnictwa są niższe niż dochody z działalności w innych sektorach gospodarczych.

Czytaj także:
Europa stawia na innowacyjne rozwiązania w rolnictwie!
Na jakim poziomie utrzmuje się koniunktura w rolnictwie?!
Losy kukurydzy GMO w rękach Komisji Europejskiej

Jeśli zaś chodzi o informowanie konsumentów, badanie wskazuje, że Europejczycy zwracają ogromną uwagę na jakość produktów spożywczych, takich jak mleko i niektóre rodzaje mięsa, oraz że ich oczekiwania w zakresie identyfikowalności są wysokie. Większość z nich (53 proc.) jest gotowa zapłacić nieco więcej, by informacje o pochodzeniu znalazły się na etykiecie.

Ankietę przeprowadzono zgodnie z metodologią badań Eurobarometru, w dniach 23 listopada–2 grudnia 2013 r., w 28 państwach członkowskich. Objęto nią 27 919 obywateli reprezentujących rożne grupy społeczne i demograficzne.

Źródło: „Rzeczpospolita”
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here