Gdzie koncentruje się polski handel

Polski handel rolno-spożywczy od wielu lat koncentruje się przede wszystkim na rynku europejskim. W strukturze eksportu dominują kraje Unii Europejskiej, chociaż ich udział nieco maleje. Jest to wynikiem m.in. prowadzonej polityki zdobywania rynków zbytu poza Europą.

Ogółem w 2012 r. na rynek UE sprzedano towary na kwotę około 12,3 mld EUR, co daje udział w handlu rolno-spożywczym na poziomie 76,4%. W ciągu roku wartość sprzedaży do krajów UE wzrosła o 12,4%, a do krajów dawnej „piętnastki” o 13,9%. Do 11 „nowych” krajów członkowskich sprzedaż polskiej żywności wzrosła o 8%.

W 2011 r. sprzedaż do państw UE wyniosła 12 mld EUR i w porównaniu do roku wstąpienia Polski do UE (2004 r.) odnotowano ponad 3-krotny wzrost. Do krajów UE sprzedawano głównie produkty mleczarskie, mięso drobiowe, mięso wołowe, czekoladę i wyroby czekoladowe oraz papierosy.

 

\"Gdzie

 

 

Ważnym odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych są kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. Wartość eksportu do państw WNP wyniosła w 2012 r. około 1,8 mld EUR i w odniesieniu do analogicznego okresu 2011 r. wzrosła aż o 1/3. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze znaczącego wzrostu wartości eksportu jabłek, mięsa wieprzowego oraz produktów mleczarskich. Sprzedaż do krajów WNP stanowiła 11,5% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych, dla porównania w tym samym okresie 2011 r. udział ten był mniejszy i wyniósł 9,9%. W całym 2011 r. sprzedaż do państw WNP była na poziomie ponad 1,5 mld EUR.

Czytaj dalej: Główni partnerzy handlowi Polski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here