Globalne problemy rolnictwa

Minister Stanisław Kalemba uczestniczył w miniony piątek w otwarciu międzynarodowej konferencji naukowej „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Minister zwracając się do uczestników spotkania, zaakcentował znaczenie globalnych wyzwań dla rolnictwa, w tym dla rolnictwa polskiego. Zwrócił uwagę na kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Natomiast w kontekście zadań, jakie stoją przed polską branżą rolną, zauważył potrzebę dalszej konsolidacji.

Przedstawiając aktualne sprawy, którymi zajmuje się resort rolnictwa, Stanisław Kalemba przypomniał, że trwa dyskusja nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Dlatego, w odniesieniu do prac na forum Unii Europejskiej, głównym zadaniem jest osiągnięcie konsensusu między krajami członkowskimi, przy jednoczesnym wypracowaniu jak najlepszych warunków dla polskich rolników.

Tematyka konferencji oscylowała wokół zagadnień zawartych w jej tytule oraz ekonomicznych konsekwencji akcesji w 2004 roku dziesięciu i w 2007 następnych dwóch nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków między gospodarką polską i gospodarką innych krajów.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here