Głos Polski w sprawie obszarów z ograniczeniami naturalnymi

Proponowany przez Komisję Europejską, nowy sposób wyznaczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi (dawne ONW) był tematem wczorajszego spotkania ministra Stanisława Kalemby z dyrektorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) prof. Wiesławem Oleszkiem. W spotkaniu uczestniczyli również eksperci z IUNG-PIB oraz z MRiRW, którzy analizowali główne aspekty proponowanego przez Komisję Europejską rozwiązania.

Polska bierze udział w toczącej się od 2009 r. na poziomie Unii Europejskiej dyskusji w tej sprawie. Jesteśmy aktywni zarówno na poziomie politycznym jak i eksperckim. IUNG-PIB wykonał szereg ekspertyz i analiz, które pozwoliły na wyznaczenie obecnych obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Badania Instytutu odgrywają także istotną rolę w przebiegu obecnej, unijnej dyskusji.

Minister Kalemba zwrócił uwagę na fakt, iż obszary z ograniczeniami naturalnymi muszą w sposób obiektywny i rzetelny odpowiadać faktycznym utrudnieniom naturalnym występującym na terenie kraju.

„Wyniki prac powinny przede wszystkim zapewnić porównywalność oraz jednakowe traktowanie rolników we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej” – podkreślił minister i dodał, że powinny one także brać pod uwagę niekorzystne zjawiska pogodowo-klimatyczne takie jak susza, niskie temperatury, wymarznięcia, z jakimi coraz częściej mają do czynienia polscy rolnicy.

Obecnie dyskusja nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi wchodzi w decydującą fazę.

Polska nadal będzie przekonywać zarówno Komisję Europejską jak i państwa członkowskie Unii Europejskiej do niezbędnych modyfikacji dotychczas proponowanego podejścia w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Należy bowiem umożliwić wyznaczenie nowych obszarów z ograniczeniami naturalnymi na poziomie obrębów ewidencyjnych, a nie tylko gmin, natomiast kryteria tej delimitacji powinny odnosić się do wszystkich typów utrudnień naturalnych oraz uwzględniać efekty współdziałania i kumulacji poszczególnych czynników biofizycznych (np. klimatycznych i glebowych).

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here