GMO nie takie złe

Najnowsze badania przeglądowe amerykańskich naukowców, opublikowane w prestiżowym magazynie Nature Biotechnology pokazały korzystny wpływ zastosowania odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych na plon i korzyści finansowe uzyskiwane przez rolników na całym świecie.

Przeanalizowano 49 publikacji naukowych opartych na sprawozdaniach rolników, które rejestrowały takie wskaźniki jak: współczynnik plonu, i inne np. wydatki rolników na uprawy. Badano zarówno odmiany GM wykazujące odporność na szkodniki jak i na herbicydy. Należy podkreślić, że szczególnie wyraźne korzyści z upraw transgenicznych uzyskali rolnicy z krajów rozwijających się. Doświadczenia porównawcze plonu wykazały, że 74 proc. wszystkich przypadków uzyskało wzrost plonu przy zastosowaniu odmian GM. W krajach rozwijających się odsetek ten wynosił aż 82 proc.

Odsetek korzyści był różny dla poszczególnych gatunków roślin, od 16 proc. dla kukurydzy do 30 proc.  dla bawełny, odpornych na szkodniki, uprawianych w krajach rozwijających się. W aspekcie ekonomicznym wyniki są równie obiecujące. 72 proc. przypadków potwierdza uzyskanie wyraźnych ekonomicznych korzyści w momencie zastąpienia odmian konwencjonalnych roślinami GM. Odsetek ten wynosi od 71 proc. dla odmian odpornych na herbicydy do 74 proc. dla odmian odpornych na owady.

Badano także wpływ upraw roślin GM na środowisko. Wyniki potwierdziły wyraźne zalety dla środowiska naturalnego wynikające z uprawy badanych odmian biotechnologicznych, w dużej mierze przy użyciu metod bezorkowej uprawy gleby i zminimalizowanie zastosowania insektycydów. Miejmy nadzieję, że badania opublikowane w tak prestiżowym magazynie ostatecznie przekonają środowiska sceptycznie nastawione do upraw roślin GMO. Jest to zarazem odpowiedź dla organizacji zielonych, które wielokrotnie kwestionowały korzyści płynące z upraw GMO. Zarówno ranga badań, jak i ilość publikacji, na które się powołują autorzy świadczą o rzetelności wyników, które nie powinny być podważane niesprawdzonymi informacjami organizacji ekologicznych.

Źródło: Robert Gabarkiewicz, GBE Polska, Nature Biotechnology (2010), 28 (4), 319-321, www.nature.com, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here