Gorąca woda pochodząca z recyklingu dopuszczona do odkażania tusz

EFSA stwierdza, że gorąca woda pochodząca z recyklingu ma taką samą skuteczność jak gorąca woda pitna, jeśli chodzi o zmniejszanie powierzchniowego zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

 

\"\"

 

Podczas stosowania tej wody, za główne ryzyko uznaje się ryzyko mikrobiologiczne związane z niektórymi przetrwalnikami bakterii odpornymi na działanie wysokich temperatur. Ryzyko to można kontrolować, podgrzewając gorącą wodę pochodzącą z recyklingu przy ustalonej minimalnej temperaturze i przez ustalony minimalny czas oraz poddając procesowi przywrócenia odpowiednich właściwości.

Dzięki tym procesom, parametry mikrobiologiczne i chemiczne będą odpowiadały wymogom dotyczącym wody pitnej określonym w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004, a ryzyko związane z gorącą wodą pochodzącą z recyklingu nie będzie wyższe niż ryzyko dotyczące gorącej wody pitnej.
 

Czytaj także:
Wołowina dobrej jakości dzięki optymalizacji produkcji
Przepisy dotyczące jeleniowatych niszczą hodowców!

Ponadto, stosowanie do odkażania tusz gorącej wody pochodzącej z recyklingu przynosi dodatkowe korzyści związane z ochroną środowiska i oszczędnością energii.  Stosowanie tej wody powinno zostać włączone do systemów opartych na HACCP i nie może wpływać na obowiązek przestrzegania przez zakłady spożywcze wymogów prawodawstwa unijnego z zakresu higieny żywności.

Gorąca woda pochodząca z recyklingu może być stosowana wyłącznie na całych tuszach lub półtuszach gospodarskich zwierząt kopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w kontrolowanych i sprawdzonych warunkach. 

Redakcja AgroNews, fot.:flickr.com/John Lodder
Źródło: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here