GUS: zbiory zbóż w Polsce mniejsze o 12 proc.

GUS podał wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2015 r. Według wyliczeń GUS zbiory zbóż ogółem wyniosły 28 mln t, czyli o 12 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych.

 

\"rolnictwo,

 

Natomiast produkcję  zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 24,7 mln t (o 9 proc. mniej od uzyskanej w 2014 r.).

Na podstawie wyników czerwcowego badania rolniczego szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2015 r. wyniosła ponad 7,5 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – ponad 6,7 mln ha, z tego:

 • pszenicy około 2,4 mln ha,
 • żyta ponad 0,7 mln ha, 
 • jęczmienia ponad 0,8 mln ha, 
 • owsa blisko 0,5 mln ha, 
 • pszenżyta ponad 1,5 mln ha,
 • mieszanek zbożowych ponad 0,8 mln ha.

W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż intensywnych wyniósł ok. 70,4 proc., a udział powierzchni zbóż ekstensywnych ok. 29,6 proc.. W porównaniu do roku ubiegłego udział powierzchni zbóż intensywnych zwiększył się o 3,9 pkt. procentowego i o tyle samo zmniejszył się udział zasiewów zbóż ekstensywnych.

Czytaj także:
Ciepła jesień nie sprzyja przechowywaniu ziemniaków. Będą większe ubytki i kiełkowanie

GUS szacuje, że plony zbóż ogółem wyniosły ok. 37,3 dt/ha, tj. o 5,4 dt/ha (o 12,6 proc.) mniej w porównaniu do ubiegłorocznych, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 36,7 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 4,1 dt/ha (o 10,0 proc.).

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 28,0 mln t, tj. o 3,9 mln t (o 12,3 proc.) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 24,7 mln t, tj. o 2,6 mln t (o 9,5 proc.) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi według szacunku wynikowego oceniono na 40,3 dt/ha, tj. o 3,8 dt/ha (o 8,6 proc.) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wynikowego w 2015 r. przedstawiają się następująco:

 • pszenica 47,6 dt/ha,
 • żyto 27,8 dt/ha,
 • jęczmień 41,3 dt/ha,
 • pszenżyto 36,3 dt/ha,
 • mieszanki zbożowe 30,9 dt/ha.

Zbiory zbóż ozimych wyszacowano na 17,9 mln t, w tym:

 • pszenicy na 9,9 mln t, tj. o 3,7 proc. mniej niż w 2014 r.,
 • żyta na ponad 2,0 mln t, tj. o 27,9 proc. mniej niż w roku ubiegłym,
 • jęczmienia na ok. 1,0 mln t, tj. o 7,3 proc. mniej niż w roku ubiegłym,
 • pszenżyta na ponad 4,7 mln t, tj. o 4,8 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych,
 • mieszanek zbożowych na ponad 0,3 mln t, tj. o 27,0 proc. mniej niż w 2014 r.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 29,6 dt/ha, tj. o 5,2 dt/ha (o 14,9 proc.) mniej  od plonów ubiegłorocznych.

Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku wynikowego w 2015 r. przedstawiają się następująco:

 • pszenica 33,5 dt/ha,
 • jęczmień 33,0 dt/ha,
 • owies 26,5 dt/ha,
 • pszenżyto 28,4 dt/ha,
 • mieszanki zbożowe 27,2 dt/ha.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na ok. 6,8 mln t, w tym:

 • pszenicy na około 1,1 mln t, tj. o 21,4 proc. mniej niż w roku ubiegłym,
 • jęczmienia na ok. 2,0 mln t, tj. o 10,7 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych,
 • owsa na ponad 1,2 mln t, tj. o 16,4 proc. mniej w porównaniu do zbiorów z 2014 r.,
 • pszenżyta na około 0,6 mln t, tj. o 17,2 proc. mniej niż w roku ubiegłym,
 • mieszanek zbożowych na ponad 1,9 mln t, tj. o 22,3 proc. mniej niż w 2014 r. 

Powierzchnia kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosła około 670 tys ha, natomiast plony oszacowano na 47,1 dt/ha tj. niżej od ubiegłorocznych o ok. 28,5 proc.. Zbiory według szacunku wynikowego określono na blisko 3,2 mln t tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych ok. 29 proc., przy czym należy zaznaczyć, że z części plantacji nie dokonano zbiorów z powodu słabego wykszałcenia kolb i zaschnięcia roślin.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Michael Illuchine
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here