Hodowcy ślimaków w tarapatach. Rząd proponuje kredyty

Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na hodowcach ślimaków. Eksport został wstrzymany, w konsekwencji czego rolnicy nie mają możliwości ich zbytu. Potrzebna jest natychmiastowa pomoc gdyż ślimaki zimy nie przeżyją. Rolnikom proponowane są jedynie kredyty.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  interwencją dotyczącą problemu ze sprzedażą ślimaków i uruchomienia eksportu. Do biura Podlaskiej Izby Rolniczej zgłosili się  rolnicy zajmujący się hodowlą ślimaków i dysponujący żywym ślimakiem w łącznej ilości 15 ton z przeznaczeniem na sprzedaż.

Rolnicy nie wiedzą co mają zrobić z tak dużą ilością ślimaków. Wkrótce nie będą nadawały się do sprzedaży, a jedynie do utylizacji. Rolnicy ponieśli koszty związane z hodowlą, a teraz w sytuacji braku możliwości sprzedaży będą musieli ponieść kolejne koszty związane z ich utylizacją.

Resort proponuje pomocy w formie kredytów obrotowych

Resort rolnictwa poinformował, że w ramach pomocy dla przedsiębiorców w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 uruchomione zostały programy, w ramach których o pomoc mogą ubiegać się również producenci rolni jak i programy dedykowane wyłącznie producentom rolnym.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchomiona została pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty. Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Do kredytów są stosowane dopłaty do ich oprocentowania w wysokości 2% w skali roku przez okres 12 miesięcy oraz jest udzielana gwarancja spłaty tych kredytów w okresie:

  • 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego,
  • 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

Na podstawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw stosowane są 2 % dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Kredyty są udzielane przez banki, które zawarły stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania są finansowane dopłaty do oprocentowania tych kredytów. Dopłaty będą stosowane do umów zawartych do dnia 30 czerwca 2021 r.

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here