Ile za hektar państwowej ziemi!?

Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2013 r. wyniosła 21 956 zł za 1 ha i była wyższa o 648 zł (3%) od uzyskanej w II kwartale br. i o 1399 zł (6,8%) odnotowanej w III kwartale 2012 r. Cena gruntów rolnych za III kwartał br. została określona na podstawie ponad 2,8 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i prawie 28 tys. ha sprzedanych gruntów.

 

\"\"

 

Najwyższe ceny za 1 ha uzyskano w województwach: śląskim (45,9 tys. zł/ha), łódzkim (32,1 tys. zł/ha) i dolnośląskim (30,4 tys. zł/ha), a najniższe w województwach: małopolskim (10,3 tys. zł/ha), lubelskim (13,2 zł/ha) oraz podlaskim (14,5 tys. zł/ha).

Najwyższy wzrost cen w III kw. br. w odniesieniu do poprzedniego kwartału oraz do III kw. roku ubiegłego nastąpił w województwie śląskim.

Najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości od 100 do 300 ha – 23,8 tys. zł za 1 ha oraz do 1 ha – 23,6 tys. zł za 1ha, najniższe zaś w grupie obszarowej od 1 do 10 ha – 19,2 tys. zł za 1 ha.
W III kwartale br. Agencja sprzedała prawie 28 tys. ha gruntów rolnych. Wynika z tego, że sprzedano o 3172 ha (13%) więcej niż w analogicznym okresie w 2012 r. Łącznie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 roku Agencja sprzedała ponad 83 tys. ha gruntów rolnych.

 

\"\"

 

 

Najwięcej państwowej ziemi w III kw. br. roku sprzedały oddziały terenowe ANR w: Olsztynie (wraz z Filią w Suwałkach) – ponad 4,5 tys. ha, Szczecinie (wraz z Filią w Koszalinie) – prawie 4,4 tys. ha, w Poznaniu (wraz z Filią w Pile) i Wrocławiu po ok. 3,3 tys. ha.

W tym okresie zawarto ponad 2,8 tys. umów. Najwięcej dotyczyło powierzchni od 1 ha do 10 ha – 1117 oraz powierzchni do 1 ha – 1099. Najmniej umów zawarto na powierzchnię powyżej 300 ha – 7. Warto odnotować, że w pięciu województwach: łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i śląskim nie było żadnych transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. Średnia powierzchnia sprzedanych w III kw. br. nieruchomości przypadająca na 1 umowę wyniosła 9,9 ha.

Źródło: Agencja Nieruchomości Rolnych
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here