Jak plonowała pszenica jara w badaniach COBORU?

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przedstawił wstępne wyniki plonowania pszenicy jarej w 2017 r. w doświadczeniach porejestrowych. Pochodzą one ze wszystkich doświadczeń, ale autorzy badań zastrzegają, że nie są jeszcze w pełni zweryfikowane i mogą ulec niewielkiej zmianie.

\"rolnictwo,

W tym roku badania przeprowadzono w oparciu o wzorzec ( Jarlanka, Tybalt, Harenda), który na poziomie a1 (przeciętny poziom agrotechniki) dał plon 74,4 dt/ha. Natomiast na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki, a więc zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) plon wyniósł 82,8 dt/ha.

Na poziomie a1 najwyżej plonowały:

Odmiany jakościowe (grupa A)

 • Goplana – 101 proc. wzorca
 • Nimfa – 101 proc. wzorca
 • Jarlanka – 100 proc. wzorca
 • Mandaryna – 100 proc. wzorca
 • WPB Skye – 100 proc. wzorca

Odmiany chlebowe (grupa B)

 • Frajda – 102 proc. wzorca
 • Harenda – 101 proc. wzorca

Na poziomie a2 najwyżej plonowały:

Odmiany jakościowe (grupa A)

 • Rusałka – 103 proc. wzorca
 • Goplana – 102 proc. wzorca
 • Nimfa – 101 proc. wzorca
 • Jarlanka – 100 proc. wzorca
 • WPB Skye – 100 proc. wzorca
 • Tybalt – 100 proc. wzorca
 • KWS Torridon – 100 proc. wzorca

Odmiany chlebowe (grupa B)

 • Frajda – 104 proc. wzorca
 • Harenda – 100 proc. wzorca

oprac. Kamila Szałaj, fot. Marta Nowak

Źródło: COBORU

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here