Jak powinno wyglądać szacowanie szkód – porada prawnika

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się rolnik z zapytaniem w kwestii odmowy przez koło łowieckie kolejnego szacowania szkody wyrządzonej przez zwierzynę łowną na tej samej uprawie. Zapytania oraz nasza odpowiedź poniżej:

Jestem rolnikiem i od prawie 30 lat mam do czynienia ze szkodami rolniczymi. W zeszłym roku ze względu na dużą ilość zwierzyny wystąpiły w naszym rejonie bardzo duże szkody. Moje pytanie dotyczy sprawy oględzin szkód łowieckich. Prawo łowieckie nakłada wręcz obowiązek zgłaszania szkód do kół łowieckich . Natomiast koła łowieckie (niektóre) po systematycznych zgłoszeniach szkód odmawiają oględzin, twierdząc, że oględziny wykonuje się tylko raz. Zgłoszona szkoda w rzepaku w listopadzie według koła już nie podlega oględzinom, a szkody jak piszą będą uwzględnione przy końcowych szacowaniach, czyli po 9 miesiącach żerowania przez stada kilkudziesięciu jeleni i saren non stop. Jak przedstawia się prawnie to zagadnienie. Kto ma rację? Czy koła, które każdorazowo robią oględziny, czy te koła które odmawiają oględzin. Jak w tym drugim przypadku rolnik ma udowodnić szkody w rzepaku?

Koła łowieckie źle szacują straty

Ustosunkowując się do przedstawionego problemu należy wyrazić ocenę, iż postępowanie koła łowieckiego polegające na uznaniu, że oględzin dokonuje się jednokrotnie jest błędne i pozbawione podstawy prawnej.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Szkody te, zwane łowieckimi, podlegają szacowaniu co do zasady w dwóch etapach, tj. oględzinach oraz szacowaniu ostatecznemu (art. 46 ust. 6 Prawa łowieckiego). Do przeprowadzenia czynności szacowania niezbędne jest, aby poszkodowany zgłosił wystąpienie szkody w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód (art. 46 ust. 3 i 6 Prawa łowieckiego).

Wniosek to podstawa

Brak wniosku wyłącza uprawnienie poszkodowanego do żądania oszacowania szkody łowieckiej. Toteż poszkodowany jest podmiotem inicjującym proces szacowania szkody łowieckiej. Obowiązkiem zaś dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego jako ustawowego adresata wniosku rolnika jest odpowiednia reakcja poprzez przystąpienie do szacowania szkody. Samego szacowania dokonuje zespół złożony z przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu, przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego i samego poszkodowanego. Na kole łowieckim jako dysponencie wniosku poszkodowanego spoczywa obowiązek zawiadomienia ośrodka doradztwa rolniczego o potrzebie przeprowadzenia szacowania, o czym przesądza treść art. 46a ust. 3 Prawa łowieckiego.

Żadne przepisy nie zwalniają z oględzin

Należy zauważyć, że żaden z przepisów Prawa łowieckiego nie zwalnia koła łowieckiego z obowiązku przeprowadzenia oględzin, za wyjątkiem sytuacji o których mowa w ust. 7 art. 46. Jednakże przepis ten dotyczy szkód wyrządzonych w płodach rolnych albo szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach, albo szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, kiedy wykonuje się wyłącznie szacowanie ostateczne. W szczególności nie zwalnia z obowiązku przeprowadzenia oględzin okoliczność, że nowa szkoda powstała w tej samej uprawie, co szkoda zgłoszona wcześniej, wobec której oględziny się już odbyły. Przeciwnie, w sytuacji dostrzeżenia kolejnej szkody na tym samym polu, należy fakt ten zgłosić wnioskiem o przeprowadzenie szacowania.

Myśliwi wracają na pola by pomóc rolnikom

Właściwa reakcja koła

Właściwą reakcją koła winno być przeprowadzenie oględzin co do nowo zgłoszonej szkody. Wymaga zaznaczenia bowiem, że ustawodawca nigdzie nie zawarł przepisu pozwalającego uchylić się dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od przeprowadzenia oględzin. W trakcie tego procesu należy ustalić m.in. gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, szacunkowy obszar uszkodzonej uprawy oraz procent jej zniszczenia na uszkodzonym obszarze (art. 46a ust. 1). W sytuacji szkód pojawiających się periodycznie w danej uprawie koło łowieckie zobligowane jest do każdorazowego ustalania tych kwestii i żaden przepis prawa nie zwalnia koła z tego obowiązku. Przyjęcie odmienne prowadziłoby do stanu, w którym szkody łowieckie powstałe w uprawie, która była już przedmiotem oględzin, nie podlegałyby temu procesowi i tym samym poszkodowany byłby pozbawiony prawa do odwołania się, o którym mowa w art. 46d ust. 1 Prawa łowieckiego. Miałoby to miejsce nawet wówczas, gdyby kolejną szkodę spowodował inny gatunek zwierzęcia niż szkodę wcześniejszą. Toteż koło łowieckie, jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa była wyżej wymienione w art. 46 ust. 7 Prawa łowieckiego, ma obowiązek przystąpienia do przeprowadzenia oględzin.

Radca Prawny – Wojciech Lignowski
Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza, fot.: pixabay

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 3 =

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,164FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,358ObserwującyObserwuj
5,850SubskrybującySubskrybuj

Hodowcy czekają na impulsy do wzrostu cen skupu żywca wieprzowego

Hodowcy oczekują impulsów do wzrostu cen skupu w związku ze spodziewaną mniejszą podażą świń do uboju w nadchodzących tygodniach. W niektórych krajach unijnych widać...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE