Jak rozprawić się z ASF? Branża chce wybijać świnie

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF krajowe organizacje branżowe wystosowały pismo do ministra Jurgiela, wyrażając swoje głębokie zaniepokojenie niekorzystnym rozwojem sytuacji. W piśmie zaproponowali szereg działań.

\"rolnik,


List podpisały organizacje: Polskie Mięso, Polsus, Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy oraz Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej Podlasie. Zdaniem ich przedstawicieli, w działaniach wewnętrznych najpilniejszą potrzebą jest likwidacja chlewni niespełniających wszystkich zasad bioasekuracji. Zdaniem organizacji, do realizacji tego celu niezbędne jest skontrolowanie wszystkich podmiotów prowadzących produkcję trzody chlewnej pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji, zgłoszenia świń do systemu IRZ, prawidłowości przemieszczania zwierząt (w tym do krycia), czy utrzymywania knurów bez licencji.

– Kontrole należy niezwłocznie rozpocząć w strefach ASF wzmacniając istniejące służby weterynaryjne przez inspektorów pochodzących z innych regionów Polski lub powołanie lekarzy wolnej praktyki – uważa branża.

Zdaniem producentów wieprzowiny, w działaniach legislacyjnych należy dążyć do wyeliminowania luk prawnych, które umożliwiają odbiór padłych zwierząt bez badań w kierunku ASF przez firmy utylizacyjne. W przypadku wystąpienia ogniska ASF wszystkie świnie w gospodarstwach bez wprowadzonej bioasekuracji w promieniu 10 kilometrów powinny zostać wybite.

Ponadto w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa związanego z brakiem zasad bioasekuracji w strefach ASF wypłaty dopłat bezpośrednich powinny zostać wstrzymane do czasu usunięcia niezgodności lub rezygnacji z utrzymywania świń.

Zdaniem przedstawicieli branży należy zamknąć spędy w całym kraju, na które mogą trafiać świnie z gospodarstw utrzymujących świnie bez spełnienia zasad bioasekuracji.

– Ponadto postulujemy w strefach ASF rygorystyczne przestrzeganie zakazu skarmiania pasz niepoddanych obróbce termicznej lub kiszeniu tj. zielonek, okopowych, owoców i in. pochodzących z upraw niezabezpieczonych przed dostępem dzików – apelują przedstawiciele branży.

Ich zdaniem niezbędnym elementem działań zewnętrznych jest włączenie Komisji Europejskiej do rozmów z Rosją, Ukrainą i Białorusią mających na celu podjęcie wspólnych działań nastawionych na zwalczanie ASF w całym regionie.

– Kluczowym elementem procesu zwalczania ASF jest ciągła i pełna informacja o chorobie, jej zwalczaniu, roli społeczeństwa i konieczności przestrzegania wymogów prawa. Komisja Europejska powinna przeznaczyć odpowiednie środki na pomoc finansową, weterynaryjną i techniczną dla wszystkich krajów regionu zmagających się z chorobą ASF. Koordynacja działań międzynarodowych powinna przejawiać się w częstych spotkaniach, wymianie informacji, określaniu celów i sposobów ich realizacji – uważają organizacje.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here