Jak wybrać odpowiedni magazyn zbożowy?

Postęp technologiczny w projektowaniu i produkcji silosów zapewnia bardzo dobrą ich jakość, bezpieczeństwo konstrukcyjne oraz trwałość. Początkowe konstrukcje silosów metalowych cechowała ograniczona pojemność, która była niższa niż w przypadku silosów betonowych. Dzisiejsze konstrukcje, typoszeregi silosów zapewniają przechowywanie surowców w ilościach od 5 do nawet 15 000 ton.

rolnik, rolnictwo, magazyn zbożowy, silos, silosy z dnem płaskim, silosy z dnem lejowym, magazynowanie ziarna

Magazyny ziarna

Powszechnie jako magazyny ziarna stosowane są pojedyncze silosy lub baterie silosów składające się z kilku, a nawet kilkunastu silosów, są to zbiorniki w kształcie walca lub wieloboku, o wysokości kilkakrotnie większej od średnicy lub innego wymiaru liniowego, charakteryzującego wielkość podstawy.

Magazyny składające się z dwóch do czterech silosów mogą posługiwać się jednym kompletem urządzeń, służących do załadunku i rozładunku ziarna oraz konserwacji, co powoduje lepsze ich wykorzystanie.

Odpowiednio wyposażone silosy umożliwiają: pełną mechanizację prac załadowczo-rozładunkowych, konserwację zgromadzonego w nich ziarna przez wymuszoną (mechaniczną) wentylację. Silosy posiadają dach i szczelny płaszcz chroniący zgromadzone w nich ziarno przed opadami, ptakami, gryzoniami i kotami oraz stanowią dostateczne zabezpieczenie przeciwpożarowe i mogą być instalowane na otwartej przestrzeni. Silosy te zwykle instalowane są w tzw. baterie silosów w układzie rzędowym lub w gniazdowym.

Wybór podyktowany jest m. in. wielkością produkcji, wielkością dostępnej powierzchni czy zakładanym planem rozwoju gospodarstwa. Układy rzędowe zapewniają możliwość ewentualnej rozbudowy magazynu o kolejne silosy ale są kosztowne w budowie, gdyż wymagają stosowania np. platformy operacyjnej umożliwiającej załadunek silosów. W  przypadku układu gniazdowego załadunek odbywa się rurami spadowymi z centralnej wieży za pośrednictwem rozdzielacza. Takie układy nie pozwalają na dalsze dostawianie silosów i zwiększanie w przyszłości ich pojemności magazynowej.

Istnieje też pogląd że układ rzędowy ze specyficznym załadunkiem poprzez układ rur może w odróżnieniu od silosów w układzie rzędowym wywoływać większy stopień uszkodzeń surowca wynikający z dużych osiąganych przez surowiec prędkości w momencie ich załadunku. Pod względem konstrukcyjnym silosy spełniają ciężkie wymagania względem wytrzymałości mechanicznej jak również jakościowej poprzez stosowanie m. in. blach ocynkowanych czy powlekanych odpornych na korozję. Krajowe silosy stosowane są do magazynowania przede wszystkim ziarna zbóż i nasion rzepaku.

Silosy z dnem płaskim

Obecnie najczęściej instalowane są silosy z dnem płaskim wyposażone w mechaniczne urządzenia do rozładunku. Silosy z dnem płaskim z zasady posiadają podłogę szczelinową lub sitową. Metalowe silosy budowane są w oparciu o blachę gładką jak też i falistą. Ogólna zasada mówi, że blacha falista stosowana jest do konstrukcji silosów o dużych pojemnościach ponad 1000 – 1500 ton. Blacha gładka (tańsza w produkcji) zapewnia właściwą wytrzymałość konstrukcji dla mniejszych pojemności silosów.

Przejdź na stronę Gazety Interaktywnej AgroNews, aby przeczytać dalszą część artykułu dr. inż. Lesława Janowicza z Wydziału Inżynierii ProdukcjiSGGW, eksperta Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.  Kliknij TU lub w obrazek poniżej.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here