Jak zaplanować sadzenie drzew i krzewów?

Planując nowe nasadzenia drzew i krzewów, należy przystąpić do przygotowania pola. Przede wszystkim nie należy zapominać o analizie chemicznej gleby, którą trzeba wykonać zawsze przed założeniem sadu ale i w trakcie jego wzrostu przynajmniej raz na 4 lata. Przypominamy, że dla celów sadowniczych pobiera się próbki gleby z dwóch poziomów gleby: z warstwy ornej i z warstwy podornej, ponadto powierzchnia pola przypadająca na jedną próbkę średnią nie powinna przekroczyć obszaru 2 ha. Glebę należy pobierać z całego profilu glebowego. Jeśli odczyn gleby jest kwaśny to trzeba ją koniecznie zwapnować, najlepiej wapnem magnezowym. Następnie należy rozsiać nawozy potasowe i fosforowe w dawce zależnej od wyników analizy chemicznej gleby, którą należy bezwzględnie wykonać.

Wskazane jest również nawiezienie pola obornikiem (na 4-6 tygodni przed terminem sadzenia) jeśli w sezonie nie zastosowano wysiewu nawozów zielonych. Sadząc nowe nasadzenia drzew trzeba zwrócić szczególną uwagę na głębokość występowania wody gruntowej. Większość drzew owocowych łatwiej może przystosować się do wysokiego poziomu wody gruntowej, jeśli jest on względnie stabilny, niż do warunków, w których mają miejsce raptowne i duże wahania poziomu wody gruntowej (zwłaszcza w okresie wegetacji). Trzeba również zwrócić uwagę, czy na danym terenie nie występują zastoiska mrozowe, które w przyszłości mogą wpływać na powodzenie uprawy.

Usługi analityczne dla producentów roślin ogrodniczych wykonuje:

 • Centralne Laboratorium Analityczne ISK w Skierniewicach, tel. (046) 833-20-21
 • Stacja Chemiczno – Rolnicza, ulica Powstańców Wlkp. 6, 89-090 Bydgoszcz, tel. (052) 322-32-46 lub 322-55-12
 • Laboratorium Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie, tel.(054) 237-13-01 wew. 34

Drzewka należy kupować wyłącznie z dobrych, kwalifikowanych szkółek. Sadzenie drzewek nieznanego pochodzenia wiąże się z ryzykiem zamieszania odmian, czy wprowadzenia do sadu groźnych chorób.

 • Poleca się kupować drzewka I wyboru
 • Minimalna wysokość drzewek to 120 cm (w II wyborze – 100 cm)
 • Drzewka powinny mieć uformowany pieniek do wysokości 40 cm
 • Wymagana jest co najmniej 12 mm średnica pnia (II wybór – 10 mm) na wysokości 30 cm od szyjki korzeniowej
 • Liczba korzeni szkieletowych powinna wynosić nie mniej niż 4, a długość korzeni nie mniej niż 25 cm (II wybór – 20 cm)
 • Drzewka nie mogą być zwiędnięte, zaparzone, przemarznięte, uszkodzone mechanicznie lub chemicznie , na korzeniach nie mogą występować guzy.

Nawożenie sadów i plantacji- powinno być wykonywane tylko na podstawie wyników analizy chemicznej gleby wraz z oceną wizualną drzew. Analizy powinny być wykonywane przynajmniej 1 x na 4 lata. Jedynie nawożenie azotowe wykonuje się raczej corocznie kierując się wyglądem drzew i ich przyrostami w poprzednich latach. Posypowe nawożenie azotem wykonuje się na około 4-6 tygodni przed kwitnieniem w dawce od 20 do 80 kg/ha, w zależności od uprawianego gatunku, wieku roślin i rodzaju gleby. W przypadku nowo posadzonych drzewek nawożenie azotowe można przeprowadzić dopiero, gdy młode przyrosty mają co najmniej 5-10 cm długości.

Sadzenie drzew:

 • pora sadzenia – jesień i wiosna

Gatunki wrażliwe na mróz, zwłaszcza pestkowe oprócz wiśni lepiej jest sadzić wiosną, wiosną mniejszy problem z kradzieżami drzewek. Warunek – drzewka trzeba podlewać.

Jesienią można sadzić również w grudniu, jeśli temperatura gleby nie spadnie poniżej 4oC – lepszy start drzew na wiosnę, ale i ryzyko przemarznięć:

 • drzewka należy sadzić kilka centymetrów głębiej niż rosły w szkółce
 • sadząc na podkładkach wegetatywnych trzeba przestrzegać zasady, aby miejsce uszlachetnienia było ponad ziemią
 • drzewka na podkładkach wegetatywnych płytko korzeniących się np. jabłonie na M9 lub P 22 oraz grusze na pigwie wymagają palików
 • po posadzeniu drzewek – najpierw misa wokół pnia i obfite podlanie, również "wyłapywanie" deszczu
 • po pierwszych przymrozkach wykonanie kopczyka i ochrona pni przed zającami – osłonki
 • po posadzeniu wiosną obłożenie młodego drzewka obornikiem, przysypanego następnie ziemią

Trzeba kontrolować drzewka oczekujące na posadzenie wiosną. W piwnicach piasek, w którym zadołowane są drzewka powinien być wilgotny. Jeśli drzewka są zadołowane na zewnątrz powinny być osłonięte od mroźnych suchych wschodnich wiatrów i chronione przed gryzoniami.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.kpodr.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here