Jaka pomoc dla Młodego Rolnika? – sprawdź uaktualnioną listę

Dzięki wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską na przesunięcie w ramach budżetu PROW 2007 – 2013 dodatkowych pieniędzy dla młodych rolników, stutysięczne premie ułatwiające samodzielne rozpoczęcie gospodarowania może otrzymać 14288 osób, spośród tych które ubiegały się o takie wsparcie wiosną 2014 r. Wcześniej limit środków przyznany na taką pomoc pozwalał na udzielenie premii 11363 młodym rolnikom.

 

\"\"

 

O sukcesie negocjacji z Brukselą poinformował w pierwszej połowie lipca br. minister rolnictwa Marek Sawicki zaraz po spotkaniu z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Philem Hoganem.

– Dzięki wsparciu w wysokości 100 tys. zł,  gospodarstwa rolników zwiększą swój potencjał ekonomiczny i poprawią rentowność, co z kolei sprzyjać będzie poprawie konkurencyjności polskiego rolnictwa. Wsparcie przejmowania gospodarstw przez osoby młode, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, skłonne modernizować i rozwijać swoje gospodarstwa, bez wątpienia przyczyni się do poprawy kondycji polskiego rolnictwa – mówił wówczas minister rolnictwa Marek Sawicki.

Młodzi rolnicy, którzy otrzymają z ARiMR decyzje o przyznaniu im stutysięcznej premii, muszą pamiętać o tym, że mają czas na złożenie w Agencji wniosku o jej wypłatę, wraz z niezbędnymi załącznikami, do końca września 2015 r.

Pomoc udzielana w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" ma na celu stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Premię na rozwój gospodarstwa w wysokości 100 000 zł mogą uzyskać osoby do 40 roku życia, których gospodarstwa muszą mieć powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia krajowa. W przypadku gospodarstw położonych w województwach o średniej mniejszej niż krajowa powinno mieć powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia wojewódzka, jednak w takim przypadku powinno osiągnąć powierzchnię równą co najmniej średniej krajowej w ciągu 3 lat od decyzji o przyznaniu pomocy.

 Otwórz uaktualniona listę z 18 sierpnia 2015 r.


Źródło: ARiMR
Redakcja AgroNews, fot.: imagesfree

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here