Jedna inspekcja \”od pola do stołu\”

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację na temat założeń i celów powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii przedstawił podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Tadeusz Nalewajk.

Jak podkreślił, celem utworzenia jednej inspekcji jest skoncentrowanie pełnego nadzoru nad łańcuchem żywnościowym „od pola do stołu” w jednej jednostce organizacyjnej podległej ministrowi rolnictwa.

Ma to zapewnić kompleksowy i skuteczny nadzór inspekcyjny, przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów finansowych i potencjału istniejących instytucji. Połączenie spowoduje poprawę organizacji i jakości pracy poszczególnych inspekcji na poziomie województwa oraz umożliwi skoncentrowanie się organów administracji rządowej na wykonywaniu zadań merytorycznych, do których zostały powołane.

Konsolidacja taka jest tez zgodna z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Zagadnienia dotyczące kontroli żywności pochodzącej spoza Unii Europejskiej przedstawił zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski.

Jak poinformował, Unia przyjęła wiele aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin. Przepisy w nich zawarte obowiązują we wszystkich państwach Unii oraz częściowo w krajach spoza niej, które eksportują do UE zwierzęta, produkty zwierzęce, rośliny oraz produkty roślinne.

Zadaniem wspólnotowego prawodawstwa nie jest powielanie przepisów prawnych państw członkowskich ani próba objęcia wszystkich aspektów jakości.

Oba systemy powinny się nawzajem uzupełniać po to, by umożliwić prowadzenie polityki podwyższania i promowania jakości w europejskim rolnictwie.

Jürgen Matern, wiceprezydent Metro AG, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy” omówił zagadnienia dotyczące globalnej inicjatywy bezpieczeństwa żywności (GFSI). Przypomniał, że powstała ona w wyniku współpracy światowych wiodących ekspertów ds. bezpieczeństwa żywności: sprzedawców detalicznych, producentów i firm gastronomicznych oraz dostawców usług związanych z łańcuchem dostaw żywności. Bezpieczeństwo żywności jest jej podstawowym priorytetem, a GFSI określa wymogi dla programów bezpieczeństwa żywności. Inicjatywa gromadzi ekspertów, których celem jest stworzenie najlepszych praktyk bezpieczeństwa żywności i implementowania ich w łańcuchu dostaw. W 2008 r. GFSI wydała 30 tys. certyfikatów, a w 2011 r. – 130 tys.

Jej celem jest budowa powiązań pomiędzy głównymi organizacjami produkującymi żywność. Światowe standardy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w przemyśle spożywczym na przykładzie najnowszej wersji Standardu IFS v.6 przedstawiła Stéphanie Lemaitre, dyrektor techniczny w International Food Standard, przedstawicielka Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”. Standard IFS jest akceptowany na całym świecie i uznany przez GFSI, ma unikatowe narzędzia i daje producentom możliwość uczestniczenia w ciągłym procesie doskonalenia. W systemie tym decyzje podejmowane są wspólnie przez detalistów i hurtowników oraz producentów i jednostki certyfikujące. W trakcie dyskusji wskazywano, że od pewnego czasu konsumenci europejscy wybierają zdrowszą i smaczniejszą żywność o większej wartości odżywczej, produkowaną przy wykorzystaniu metod bardziej przyjaznych dla środowiska. Innymi słowy, stawiają na jakość.

Podkreślano, że zapewnianie zdrowej i bezpiecznej żywności to: gwarantowanie rolnikom odpowiedniego poziomu życia, promowanie poszanowania środowiska naturalnego, dbałość o właściwe traktowanie zwierząt hodowlanych, wspieranie rolników w wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, zapewnianie konsumentom rozsądnych cen, zwiększanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich. Podnoszono również, że konsumenta nie interesuje, jaki resort sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Oczekuje on zdrowego, smacznego i wyprodukowanego z poszanowaniem środowiska artykułu spożywczego.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

Źródło: Senat RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here