Są pieniądze na uprawę tytoniu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że tylko do 31 lipca 2012 r. rolnicy ubiegający się o przyznanie takiej płatności, mogą zawierać umowy na uprawę tytoniu z przetwórcą wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.

Można również zawierać umowy kontraktacji z grupą producentów tytoniu, jeżeli grupa ta podpisała umowę na uprawę tytoniu z przetwórcą wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.

Informacja o przetwórcach wpisach do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego dostępna jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przypomina również, że do 31 sierpnia 2012 r. rolnik powinien dostarczyć do kierownika biura powiatowego ARiMR, do którego złożył wniosek o przyznanie płatności:

  •  kopię umowy, czy też umów na uprawę tytoniu, w tym drugim przypadku zawieranych oddzielnie dla każdej z grup odmian tytoniu, podpisanych z przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców tego surowca, lub
  • oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji – zawierające oznaczenie umowy na uprawę tytoniu, w ramach której została zawarta umowa kontraktacji z grupą producentów tytoniu. Przykładowy wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.

Także do 31 sierpnia 2012 r. grupa producentów tytoniu musi przekazać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę grupy, kopie umów na uprawę tytoniu, zawartych z przetwórcami tego surowca wpisanymi do rejestru pierwszych przetwórców.

ARiMR przypomina także, że płatność do surowca tytoniowego, przysługuje również w przypadku, gdy umowa na uprawę tytoniu lub umowa kontraktacji, została zawarta z małżonkiem rolnika składającego wniosek o tę płatność. W takim przypadku, w umowie na uprawę tytoniu lub umowie kontraktacji należy podać numer identyfikacyjny rolnika, który składał wniosek o taką dopłatę. Wtedy rolnik musi złożyć do biura powiatowego ARiMR, wraz z umową na uprawę tytoniu lub oświadczeniem o zawarciu umowy kontraktacji, specjalne oświadczenie o zawarciu umowy przez małżonka, które wypełnia na druku O-34/01.

Rolnik, który zawarł jednocześnie z uprawnionymi przetwórcami i umowę na uprawę tytoniu, i umowę kontraktacji, musi dostarczyć do biura powiatowego ARiMR kopię takiej umowy i oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji.

Jeden rolnik może dołączyć do wniosku kilka umów na jedną grupę odmian tytoniu lub kilka umów na różne grupy odmian tytoniu.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here