Jest zgoda na koncentrację PKN Orlen – PGNiG, ale pod jednym warunkiem!

Prezes UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Transakcja może dojść do skutku, jeżeli sprzedana zostanie spółka Gas Storage Poland – zarządzająca magazynami gazu PGNiG. Dzięki środkom zaradczym nie dojdzie do ograniczenia konkurencji.

Jest zgoda na koncentrację PKN Orlen - PGNiG, ale pod jednym warunkiem?
Jest zgoda na koncentrację PKN Orlen – PGNiG, ale pod jednym warunkiem?

PGNiG zajmuje się głównie wydobyciem, importem, magazynowaniem, dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego. Jest największym sprzedawcą hurtowym i detalicznym gazu w Polsce. Orlen działa głównie w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym, paliw płynnych oraz energii elektrycznej. Jest największym w Polsce odbiorcą gazu ziemnego oraz prowadzi  również działalność w zakresie jego sprzedaży.


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

Transakcja pierwotnie została zgłoszona do Komisji Europejskiej ze względu na wysokość światowego obrotu uczestników koncentracji. KE przychyliła się jednak do wniosku przedsiębiorców i przekazała sprawę Prezesowi UOKiK. Komisja uznała, że transakcja będzie miała wpływ na polskie rynki, a organ ma doświadczenie w ich ocenie.

W toku postępowania Prezes Urzędu przeprowadził wnikliwe badanie rynku, którym objęto konkurentów uczestników koncentracji w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu ziemnego. Ponadto zwrócono się o opinię do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz spółki Gaz System – operatora gazociągów na terenie Polski. Z analiz  wynikało, że aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego charakteryzuje się wzmacnianiem pozycji PGNiG i ograniczaniem działalności przez konkurentów PGNiG i PKN Orlen na rynku hurtowej sprzedaży gazu ziemnego. Utrzymywanie zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia możliwości prowadzenia takiej działalności. Pomimo formalnej niezależności Gas Storage Poland od PGNiG, brak separacji właścicielskiej stwarza zachętę do preferowania członków swojej grupy kapitałowej w działalności Gas Storage Poland. Istniałoby zatem ryzyko, że po koncentracji połączony podmiot mógłby ograniczać dostęp do magazynów gazu swoim konkurentom na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu.

Warunek to sprzedaż spółki Gas Storage Poland 

Postępowanie wykazało jednocześnie, że możliwe jest wydanie decyzji warunkowej, która będzie miała pozytywne skutki dla konkurencji. Zgodnie z wydaną przez Prezesa UOKiK decyzją transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży spółki Gas Storage Poland – zarządzającej magazynami gazu należącymi do PGNiG. Dzięki rozdzieleniu własności magazynów od ich zarządzania, zwiększy się dostępność do tej infrastruktury dla podmiotów zewnętrznych tj. konkurentów PGNiG i Orlen. Istotą warunku jest także to, że nabywca spółki Gas Storage Poland nie może prowadzić działalności na rynkach obrotu gazem ziemnym. Ponadto nabywca musi zostać zaakceptowany przez Prezesa UOKiK. Warunek ma obowiązywać dopóki udział połączonego podmiotu w rynku magazynowania gazu w Polsce będzie wynosił powyżej 40 proc. Decyzja jest ważna przez dwa lata.

Realizacja warunku ułatwi konkurentom uczestników koncentracji dostęp do magazynów gazu ziemnego. Powinno to stworzyć sprzyjające warunki do zwiększenia importu gazu ziemnego przez te podmioty. Łatwiejsze będzie bowiem spełnienie obowiązków nakładanych przez prawo energetyczne na importerów w zakresie magazynowania gazu. Dzięki temu może pojawić się więcej niezależnych ofert na gaz ziemny zarówno hurtowych, jak i detalicznych – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, Prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata.

Decyzja nie jest prawomocna

Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Prezesa Urzędu postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji.

Źródło: UOKiK

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Rozmowy polsko-chińskie w sprawie eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Chin

Sekretarz stanu Jacek Czerniak spotkał się z LYU Weihong, wiceminister Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) – instytucji odpowiedzialnej za dostęp importowanej żywności...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics