Nabór wniosków na przeciwdziałanie ASF i powodziom przedłużony

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Pierwotnie obowiązujący termin do dnia 28 lutego 2021 r. przedłużono do dnia 29 maca 2021 r. włącznie.

Nabór wniosków na przeciwdziałanie ASF i powodziom przedłużony
Nabór wniosków na przeciwdziałanie ASF i powodziom przedłużony

Pomoc dotyczy działania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Gdzie złożyć wniosek?

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na:

  • położenie nieruchomości, na której prowadzi się chów lub hodowlę świń, w przypadku rolników; albo
  • siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych, przypadku spółek wodnych lub związków spółek wodnych.

Uwaga, ktoś podszywa się pod ARiMR i wyłudza pieniądze!

Kto składa wniosek?

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Informacje na temat powyższego działania udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR.

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here