Jurgiel przedstawił posłom listę osiągnięć

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej cudzoziemcom, przyspieszenie wypłat zaliczek na dopłaty, walka z ASF oraz nowe rynki zbytu dla polskiej żywności – to zdaniem ministra rolnictwa najważniejsze osiągnięcia resortu pod jego kierownictwem. W piątek Krzysztof Jurgiel przedstawił w Sejmie informację z realizacji „Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019” za okres od 18 listopada 2015 r. do 17 listopada 2016 r.

 

\"rolnictwo,


Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że obecny rząd, jak żaden poprzedni, posiada dokładnie opisaną i sprecyzowaną politykę rolną, w ścisłym powiązaniu z polityką wobec obszarów wiejskich.

W sprawozdaniu przedstawiony został roczny bilans działań podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe i nadzorowane, który pokazuje w sposób usystematyzowany, jak wiele ważnych decyzji oraz zmian ustawowych zostało przygotowanych w krótkim czasie, jak znaczące prace programowe zostały wykorzystane, aby polepszyć warunki produkcji rolnej oraz zabezpieczyć narodowy interes w kwestiach związanych z gospodarką ziemią.

– Wszystkie działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizują założenia Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ obietnice wyborcze są dla nas zobowiązaniem i stopniowo wprowadzamy je w życie – stwierdził minister Jurgiel w trakcie dzisiejszego wystąpienia w Sejmie RP.

Podsumowując rok swojej pracy szef resortu rolnictwa zwrócił m.in. uwagę na uporządkowanie kwestii dotyczących obrotu ziemią rolną, wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, wypłacie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc., zwiększenie środków finansowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.

Minister Jurgiel poinformował również o zmianach organizacyjnych w instytucjach obsługujących rolnictwo, w tym na likwidację Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych i utworzenie na ich bazie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zapowiedział również powstanie Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, która powinna rozpocząć funkcjonowanie z początkiem roku 2018.

Szef resortu rolnictwa poinformował również, że powołana została Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie oraz opracowane zostały przepisy prawne wzmacniające pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym. Zwrócił również uwagę, że trwają prace związane z Paktem dla Obszarów Wiejskich.

Opracowany został ponadto Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020.
Zgłoszonym w dyskusji wnioskiem o odrzucenie informacji posłowie zajmą się podczas kolejnego posiedzenia Sejmu.
 

Redakcja AgroNews,
fot.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here