Kalibracja opryskiwacza w 8 prostych krokach

Kalibracja opryskiwacza to podstawowy wymóg Integrowanej Ochrony Roślin i czynność, która ma istotny wpływ na wydajność zabiegu ochrony roślin w polu i jego skuteczność. Decyduje o wielkości i jakości zebranych plonów, a więc pośrednio o rentowności naszej produkcji. Jak prawidłowo skalibrować opryskiwacz?

Nowoczesna technologia wspiera wydajność pracy rolnika w polu, pozwalając na coraz większą precyzję i skuteczność wykonywanych zabiegów. Nowoczesne opryskiwacze automatycznie dawkują ciecz roboczą i niwelują dryft aplikowanych kropel. Dzięki temu unika się nadmiernej podaży środka ochrony roślin i jego niekontrolowanego znoszenia poza granice pola. Tym samym rolnik oszczędza na wydatkach. Efektywnie chroni swoje uprawy i unika skażenia środowiska oraz nieporozumień sąsiedzkich, wynikających z niezamierzonego oprysku pól sąsiada.

Kiedy wykonać kalibrację?

Ta technologia nie spełnia jednak swojej roli, jeśli nie jest uzupełniona konserwacją i regularną kalibracją opryskiwacza. Kiedy ją wykonywać? Przepisy prawa mówią o obowiązku okresowej i sezonowej kalibracji sprzętu. Okresową, czyli co 3 lata, wykonuje uprawniony diagnosta za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sezonową natomiast przeprowadza sam rolnik, najlepiej przed każdym sezonem, po postoju opryskiwacza oraz po każdej zmianie dysz, ciśnienia roboczego i ciągnika.

Celem kalibracji jest uzyskanie równomiernej pracy rozpylaczy, pożądanej wielkości kropel i odpowiedniej dawki cieczy roboczej na 1 ha. Jest to takie ustawienie opryskiwacza i prędkości jazdy maszyny, przy którym uzyskuje się prawidłowy, zaplanowany wydatek cieczy wraz ze środkiem ochrony roślin.

Jak przeprowadzić kalibrację opryskiwacza?

Krok 1: Napełnij zbiornik opryskiwacza przynajmniej do połowy i uruchom opryskiwacz w celu sprawdzenia, czy sprzęt działa prawidłowo oraz czy nie ma wycieków.

Krok 2: Zmierz rozstaw dysz.

Krok 3: Ustal rzeczywistą prędkość jazdy ciągnika, najprościej dzieląc odcinek 360m przez czas przejazdu tego dystansu,

  1. 360m/60 s= 6km/h (analogicznie należy postąpić z krótszym odcinkiem).

Krok 4: Określ odpowiednią dawkę cieczy roboczej na podstawie etykiety środka ochrony roślin.

Krok 5: Ustal nominalną dawkę cieczy roboczej za pomocą wzoru:

q= Q* V*r/600, gdzie:

q – jest nominalną dawką cieczy roboczej

Q – to zaplanowana według etykiety dawka cieczy roboczej

V- to ustalona prędkość jazdy ciągnika

r- to zmierzony rozstaw rozpylaczy na belce polowej

600 – to wielkość stała.

Krok 6: Odczytaj z tabeli ciśnień dla danego typu rozpylacza przybliżoną wartość wydatku cieczy.

Krok 7: Określ rzeczywisty wydatek cieczy z jednego rozpylacza. Uruchom opryskiwacz i włącz wszystkie sekcje, ustaw nominalne ciśnienie dla wybranych rozpylaczy i zmierz ich wydatek podstawiając naczynia pomiarowe na 1 minutę.

Jeśli rzeczywisty wydatek będzie zbliżony do nominalnego, który został wcześniej obliczony, to ciśnienie powinno pozostać na tym samym poziomie. W innym przypadku należy je skorygować tak, aby jego odchylenie między wydatkiem rzeczywistym a wyliczonym wydatkiem dysz, nie przekraczało +/- 5%.

Krok 8: Na podstawie wydatku cieczy z jednej dyszy, oblicz objętość cieczy roboczej na opryskanie 1 ha i ilość środka ochrony roślin odpowiadającą objętości kalibrowanego opryskiwacza.

Opracowanie: Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

Monika Wańkowicz

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here