Łowczy Krajowy zmuszony do rezygnacji

Jak podaje Polski Związek Łowiecki, Łowczy Krajowy Piotr Jenoch został poproszony o złożenie rezygnacji, co w przypadku jej braku miało skutkować odwołaniem Łowczego przez ministra.

Według relacji ministra Henryka Kowalczyka, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec poinformował go o braku możliwości współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Wypowiedź pana Prezesa Rafała Malca zaskakuje w obliczu jego publicznej deklaracji, złożonej członkom Naczelnej Rady Łowieckiej na posiedzeniu 3 stycznia 2019 r., o woli dobrej współpracy z Zarządem Głównym dla dobra łowiectwa. Ponadto, w związku z  bezprecedensowymi naciskami na ministra środowiska związanymi z ASF, o odwołanie Piotra Jenocha z funkcji Łowczego Krajowego, informujemy, że 23 stycznia Pan Piotr Jenoch złożył na ręce Ministra Środowiska rezygnację ze stanowiska Łowczego Krajowego.

Niepewne losy polskiego łowiectwa

Jednocześnie informujemy, że Pan Piotr Jenoch ma pełnić swoją funkcję do 15 lutego, aby dokończyć przygotowania do zaplanowanego na 16 lutego Krajowego Zjazdu Delegatów, podczas którego ma zostać uchwalony nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego. Łowczy Krajowy wierzy w mądrość delegatów przy uchwaleniu statutu dobrego dla naszych myśliwych na XXIV Krajowym Zjeździe Delegatów.

Piotr Jenoch od początku pełnienia funkcji Łowczego Krajowego, czyli od kwietnia 2018 roku, stał na straży dobrego imienia polskich myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego. Wprowadził istotne zmiany w sposobie zarządzania i funkcjonowania PZŁ, priorytetem stała się edukacja i promocja łowiectwa w społeczeństwie oraz obrona dotychczasowego dorobku kultury łowieckiej. Polski Związek Łowiecki otworzył się na dialog z rządem, środowiskami rolników, leśników i innych grup społecznych, w tym środowisk ekologicznych, ornitologicznych i samorządowych. Prowadzone były m.in. akcje zasiedlenia gatunkami zwierząt, którym grozi wyginięcie, zintensyfikowana została walka z kłusownictwem.

Audyt pokaże nieprawidłowości

Łowczy Krajowy zlecił szeroko zakrojony audyt za lata ubiegłe, a po tym, jak audytorzy wskazali liczne nieprawidłowości mogące skutkować wielomilionowymi stratami dla PZŁ, Zarząd Główny PZL zdecydował o skierowaniu do prokuratury doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie zostało objęte szczególnym nadzorem Prokuratury Krajowej. Audyt w PZŁ jest kontynuowany.

Łowczy Krajowy jako priorytetowe podejmował również działania zgodne z rządową strategią walki z Afrykańskim Pomorem Świń. Zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiając etykę łowiecką i konieczność jej przestrzegania w każdych warunkach, przez wszystkich myśliwych.

Polski Związek Łowiecki zreformowany i wzmocniony

Piotr Jenoch pozostawia Polski Związek Łowiecki zreformowany i wzmocniony.  Istnieje jednak obawa o przyszłość funkcjonowania dotychczasowego modelu łowiectwa w Polsce. Łowczy Krajowy zawsze stał na straży obecnego modelu łowiectwa, nastawionego na aspekt przyrodniczy, a nie komercyjny. Należy bacznie przyglądać się kolejnym działaniom osób mających wpływ na kształt polskiej gospodarki łowieckiej. Najgorszym bowiem krokiem dla polskiej przyrody i polskiego łowiectwa była by eksploatacja zasobów przyrodniczych w celach komercyjnych.

Łowczy Krajowy Piotr Jenoch dziękuje wszystkim myśliwym za współpracę i wsparcie przy działaniach związanych ze zmianami podjętymi dla dobra polskiego łowiectwa. Darz Bór!

Źródło: PZŁ
Redakcja AgroNews, fot.: pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here