Każdy młody rolnik dostanie pieniądze

Są pieniądze na premie dla wszystkich "młodych rolników", którzy złożyli wnioski o wsparcie w 2010 roku – poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

W ubiegłym roku program "Ułatwianie startu młodym rolnikom" cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Od 17 sierpnia 2010 roku, młodych rolnków, którzy złożyli wnioski o przyznanie premii, było prawie 13 tysięcy. Dlatego minister rolnictwa Marek Sawicki podjął decyzję o zwiększeniu limitu środków finansowych przewidzianych dla poszczególnych województw na 2010 rok i zmienił dotychczas obowiązujące rozporządzenie o podziale środków. Dzięki temu wszyscy, którzy aplikowali w programie, dostaną pieniądze.

"W nowelizacji rozporządzenia o podziale środków PROW na lata 2007 – 2013 zaproponowano, że wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla "młodych rolników", a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków finansowych, będą mogli otrzymać wnioskowaną pomoc, pod warunkiem, że nadal spełniają wymagania określone w przepisach. ARiMR wyśle do nich pismo, w którym zapyta, czy "młody rolnik" zainteresowany jest w dalszym ciągu otrzymaniem wsparcia. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, wydana wcześniej decyzja o odmowie przyznania pomocy, zostanie przez ARiMR uchylona i wniosek o wsparcie będzie poddany weryfikacji, zgodnie z obowiązującymi procedurami" – czytamy w komunikacie ARiMR.

Już niebawem ARiMR poda termin kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Agencja przypuszcza, że rolników zainteresowanych otrzymaniem pomocy będzie bardzo wielu.

Korzystne zmiany dla rolników

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określające zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", wprowadza bardzo korzystne zmiany dla rolników.
 
Możliwe staje się uzyskanie pomocy przez WSZYSTKICH MŁODYCH ROLNIKÓW, którzy już prowadzą gospodarstwa rolnicze, bez względu na sposób ich nabycia, o ile od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie więcej niż 18 miesięcy. Zmiana rozporządzenia o podziale środków PROW na lata 2007 – 2013, jak i nowelizacja zasad przyznawania pomocy "młodym rolnikom" obowiązująca od marca br. jest o tyle istotna, że wielu z tych którzy starali się o premie w ubiegłym roku, zostało wskazanych jako następcy przez producentów rolnych, posiadających postanowienia o spełnianiu warunków do przyznania renty strukturalnej w naborze z 2010 roku. A to rodzi kolejne konsekwencje, bowiem w przypadku rolników, którzy otrzymali decyzje o wypełnieniu kryteriów do otrzymania renty strukturalnej, warunkiem umożliwiającym przyznanie im takiej renty, jest uzyskanie przez ich następców wsparcia  na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" i przekazanie gospodarstwa w terminie 9 miesięcy od daty otrzymania postanowienia. Tak więc dzięki wprowadzonym zmianom mogą skorzystać zarówno przyszli "renciści strukturalni", jak i młodzi rolnicy.

Znowelizowane rozporządzenie o przyznaniu wsparcia z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" zmienia również tryb przyznawania pomocy. Nowe zasady określają, że każdy wniosek będzie poddawany ocenie punktowej według następujących trzech kryteriów:

  • powierzchni użytków tworzonego gospodarstwa,
  • kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy,
  • stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo.

O kolejności przyznawania pomocy będzie decydowała suma przyznanych punktów, a nie jak dotychczas kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Pomoc z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" kierowana jest do rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku życia a planują gospodarowanie lub już gospodarują na własny rachunek. Mogą oni skorzystać z jednorazowej premii w wysokości 75 tysięcy zł. Warunek – muszą legitymować się wykształceniem gwarantującym dobre przygotowanie do zawodu rolnika lub odpowiednim stażem pracy w rolnictwie. Istnieje także możliwość uzupełnienia wykształcenia w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Redakcja AgroNews
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.armir.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here