Kiedy i jak zgłosić pomocników rolnika do KRUS?

  KRUS przypomina o obowiązku zgłoszenia pomocnika rolnika do ubezpieczenia.

  Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników zacznie obowiązywać już za trzy dni – od 18 maja 2018 r. Znowelizowane przepisy wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

  Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który zawarta została ta umowa na formularzu zgłoszeniowym. Formularze te będą dostępne na stronie internetowej Kasy i w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.

  Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika w KRUS obejmuje:

  • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej,

  • ubezpieczenie zdrowotne (wprowadzone przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika).

  Informacje dotyczące wysokości i terminu opłacania składek dostępne będą na stronie internetowej Kasy.

  Na podstawie takiej umowy pomocnik zobowiązany jest do osobistego świadczenia pomocy rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Umowa taka określa również zakres czynności wykonywanych przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.

  Nie wszystkie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym mogą być objęte umową o pomocy przy zbiorach. Świadczenie pomocy przy zbiorach, w ramach zawartej umowy o pomocy przy zbiorach, może dotyczyć jedynie określonej ustawowo grupy produktów rolnych.

  Szczegółowych informacji w zakresie obejmowania ubezpieczeniami pomocnika rolnika, udzielają oddziały KRUS.

  Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here