Kiedy młody rolnik, kiedy modernizacja? Znamy harmonogram PROW w 2018 roku!

Już w lutym ruszy nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze d.  A kiedy będzie można ubiegać się o  wsparcie na pozostałe działania PROW? Resort rolnictwa przygotował harmonogram naboru wniosków w 2018 roku. Jest też sporo zmian i uproszczeń w kryteriach przyznania pomocy.

rolnictwo, portal rolny, prow, pomoc unijna dla rolników, prow 2014-2020, WPR, Ryszard Zarudzki, młody rolnik, modernizacja gospodarstw

Wiceminister Ryszard Zarudzki  przedstawił harmonogram wdrażania poszczególnych działań PROW w roku 2018.

– Zaczynamy trzeci rok wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to rok decydujący – powiedział Zarudzki.

W najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze d. 

– W tym naborze dostępna pula środków wynosi 2,4 mld zł. Liczymy, że z tego wsparcia skorzysta 14 tysięcy beneficjentów – powiedział wiceminister.


Harmonogram naboru wniosków w 2018 roku

Rozwój gospodarstw

 • Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar d (luty 2018 r.)
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF (marzec 2018 r.)
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – ASF (termin naboru w zależności od występowania kolejnych ognisk ASF)
 • Premie dla młodych rolników (maj 2018 r.)
 • Modernizacja gospodarstw rolnych: rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego (obszary a, b, c) (czerwiec 2018 r. )
 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów (czerwiec 2018 r., listopad 2018 r.)
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa (wrzesień 2018 r.)
 • Inwestycje zapobiegające zniszczenia potencjału produkcji rolnej (wrzesień 2018 r.)
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na terenach Natura 2000 (wrzesień 2018 r.)
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN (grudzień 2018 r. )

Wzmocnienie przedsiębiorczości

 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (30 marca – 29 kwietnia 2018 r oraz listopad 2018 r.)
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej bez ASF (czerwiec2018 r.)
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ASF (w zależności od wystąpienia ognisk)

Rozwój terytorialny

 • Scalanie gruntów – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Samorządów Województw 
 • Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – RLKS – cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.
 • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego i Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.
 • Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania – nabór ciągły

Transfer wiedzy i innowacji
Wsparcie jakości produkcji

 • Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika oraz Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu (styczeń 2018 r. )
 • Współpraca – tworzenie grup operacyjnych EPI (wrzesień 2018 r.)
 • Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” – (nabór uzależniony od wykorzystania środków w ramach naboru w 2017 r.) (maj 2018 r. listopad 2018 r. )
 • Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

Od 15 marca do 15 maja 2018 r. będzie można składać wnioski w ramach poniższych instrumentów wsparcia:

 • Inwestycje w rozwój obszarów leśnych (kolejny nabór również 1 czerwca – 31 lipca 2018 r.)
 • Działanie rolno – środowiskowo- klimatyczne
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Płatności dla ONW

Uproszczenia i korzystne zmiany

Resort rolnictwa wprowadził też szereg zmian i uproszczeń m.in. w kryteriach przyznania wsparcia.

– Obecnie procedowana jest modyfikacja PROW 2014–2020, która obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym – poinformował wiceminister.

W poddziałaniu „Premie dla młodych rolników" nastąpi wydłużenie okresu urządzania gospodarstwa przez młodego rolnika przed dniem złożenia wniosku z 18 do 24 miesięcy.

Zmiany obejmą też działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.  Skrócono tu  okres ubezpieczenia z 24 do 2 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Nie będzie też  preferencji związanej z kwalifikacjami zawodowymi rolnika.

Ponadto zwiększono limit pomocy z 300 do 500 tys. na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Z działania tego będą mogli skorzystać rolnicy prowadzący rolniczy handel detaliczny. Dla nich przewidziano dofinansowanie do 100 tys. zł.

Z 50 tys. zł do 100 tys. zł zwiększono kwotę pomocy na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN.

Resort rolnictwa zaproponował także obniżenie minimalnej obsady zwierząt z 300 do 50 świń na oraz rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych o urządzenia do dezynfekcji w poddziałaniu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Harmonogram działań PROW 2014-2020 w 2018 roku

Propozycje zmian – prezentacja

Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here