KIPDiP zaprzecza doniesieniom o nadużywaniu antybiotyków przez producentów jaj

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu odniosła się do medialnych doniesień o nadużywaniu antybiotyków w produkcji zwierzęcej i zaprzeczyła, jakoby takie praktyki były stosowane.

 

\"rolnictwo,
 

Na popracie swoich słów KIPDiP przedstawiła wyniki urzędowego monitoringu na fermach bezpieczeństwa zdrowotnego jaj.

– Przedstawione niżej wyniki urzędowego monitoringu przeczą doniesieniom medialnym o nielegalnym i nieodpowiedzialnym stosowaniu antybiotyków przez producentów jaj – informuje Izba.

I przypomina, że monitoring ten ma na celu wykrywanie, w urzędowo pobranych do badań próbach jaj, niedozwolonej obecności antybiotyków i niedopuszczenie takich jaj do rynku. 

"Jaja produkowane w fermach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną objęte są stałym urzędowym monitoringiem. W ramach tego monitoringu pobierane są urzędowo próbki jaj do badań w celu sprawdzenia czy jaja  nie zawierają  substancji  niedozwolonych w prawie żywnościowym, w tym pozostałości antybiotyków.
Wiarygodność urzędowych badań na wspólnym rynku opiera  się na określonych przez Unię Europejską ścisłych procedurach pobierania prób i jednolitej, zatwierdzonej  metodyce badań pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego.
Podstawową  zasadą zapewnienia wiarygodności monitoringu są próby urzędowe pobierane przez Inspektorów Weterynarii według następujących reguł określonych w przepisach: „W każdym przypadku pobierania próbek urzędowych, musi to być nieprzewidziane, nieoczekiwane i następujące o różnym czasie i w różnych dniach tygodnia.”
Urzędowy monitoring prowadzony w ramach „Krajowego Programu Badań Kontrolnych Pozostałości Chemicznych, Biologicznych i Leków” w całym 2013 r. nie stwierdził pozostałości antybiotyków w żadnej z 282 urzędowo pobranych próbek jaj na fermach.
Fermowa produkcja jaj spożywczych podlega również kontroli w ramach „Krajowego Programu Badań Badania Pasz i Wody na Fermach”. W ramach tego urzędowego programu na zarejestrowanych fermach jaj spożywczych  badane są pasze stosowane w żywieniu kur oraz pobierane są próbki wody z systemów pojenia do badań. Badania te prowadzone się w celu sprawdzenia czy nie są stosowane niedozwolone substancje (antybiotyki, sulfonamidy, chinalony)"
– informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu w komunikacie.

Krajowy Program Badania Pasz na 2015 r. jest opublikowany na stronie internetowej Inspekcji Weterynaryjnej –  http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4841

W produkcji zwierzęcej obowiązuje zakaz stosowania antybiotyków paszowych.

Antybiotyki paszowe z dniem 1 stycznia 2006 r. zostały skreślone z rejestru dodatków paszowych na podstawie art. 11 rozporządzenia (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/frankieleon

Źródło: KIPDiP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here