Korzyści z desykacji ziemniaków

W Oddziale Strzelce Krajeńskie w 2020 r. zgłoszono do oceny 28 plantacji ziemniaka sadzeniaka, powierzchnia uprawy 71 ha. Dwukrotna ocena polowa przeprowadzona jest przez kwalifikatora urzędowego.

Plantacje ziemniaka sadzeniaka przygotowywane są obecnie do pobierania prób do oceny weryfikacyjnej. Desykacja ziemniaków polega nie tylko na niszczeniu naci i chwastów, ale także przyspiesza i wyrównuje dojrzewanie bulw oraz ułatwia ich oddzielanie od stolonów. Na plantacjach nasiennych głównym celem jest poprawa zdrowotności bulw i przeprowadza się ją jeszcze w pełni wegetacji roślin.

Zabieg ten jest nazywany wczesnym niszczeniem naci. Korzyści ze skutecznej desykacji:
– usunięcie niepożądanej roślinności (uciążliwych gatunków chwastów);
– skrócenie czasu dojrzewania, głównie odmian o najdłuższym okresie wegetacji;
– ułatwienie zbioru (łatwość oddzielania bulw od stolonów);
– zminimalizowanie awaryjności maszyn zbierających;
– ograniczenie do minimum uszkodzeń mechanicznych bulw;
– zwiększenie zdrowotności bulw, co zmniejsza straty przechowalnicze.
Są trzy podstawowe metody desykacji, które różnią się techniką wykonania i szybkością zasychania: metoda mechaniczna, metoda chemiczna i metoda mechaniczno-chemiczna.

Agnieszka Pyrzyńska,
Oddział Strzelce Krajeńskie
PIORiN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here