KOWR: Rekordowe wyniki eksportu polskiej żywności

W 2018 r. odnotowano rekordowy poziom przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych – poinformował KOWR.

rolnik, rolnictwo, KOWR, eksport żywności

Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w 2018 r. osiągnęła nienotowany dotąd poziom 29,3 mld EUR, o 5,5% wyższy niż w 2017 r. i około sześciokrotnie wyższy niż w roku akcesji Polski do UE. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 19,8 mld EUR, o 2,6% wyższym niż w 2017 r. W 2018 r. dynamika wzrostu wartości eksportu była większa niż importu, co wpłynęło na zwiększenie dodatniego salda obrotów handlowych do 9,6 mld EUR z 8,5 mld EUR w 2017 r.

– Osiągnięte wyniki potwierdzają, że sektor rolno-spożywczy jest kluczowym segmentem polskiej gospodarki i pozostaje ważnym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu dostaw – wyjaśnia KOWR.

Redakcja AgroNews, na podst. KOWR, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here