KRIR domaga się ograniczenia populacji bobra. Resort odpowiada

Krajowa Rada izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o ograniczenie populacji bobra i zobligowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o intensyfikację działań w sprawie szkód powodowanych przez te zwierzęta.

KRIR domaga się ograniczenia populacji bobra. Resort odpowiada
KRIR domaga się ograniczenia populacji bobra. Resort odpowiada

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury:

Bóbr europejski jest gatunkiem objętym ochroną częściową zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183). Rozporządzenie to zabrania między innymi umyślnego zabijania, usuwania lub uszkadzania nor, żeremi, tam lub innych schronień, a także zakazuje umyślnego płoszenia lub niepokojenia osobników wyżej wymienionego gatunku.

Występowanie bobra europejskiego odnotowywane jest na terenie każdego z 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej RZGW). W niektórych regionach działalność bobra europejskiego powoduje szkody takie jak zalewanie pól uprawnych, przekopywanie wałów przeciwpowodziowych oraz niszczenie grobli.

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone  przez bobry w gospodarstwie rolnym

W myśl art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska (dalej RDOŚ). Na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku. Rozpatrywanie wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry należy do kompetencji właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Ponadto do zadań regionalnej dyrekcji ochrony środowiska należy weryfikacja wniosków o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom, w tym usuwanie tam bobrowych. Wyżej wymieniona ustawa wskazuje także, że właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać m.in. z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – z dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta. Współdziałanie może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi rozbiórkę tam bobrowych w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód i uniknięcia podtopień

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej PGW WP) wykonując obowiązek właściciela publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,  prowadzi rozbiórkę tam bobrowych w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód i uniknięcia podtopień. Lokalizacja tam bobrowych ustalana jest podczas prac terenowych oraz ze zgłoszeń interwencyjnych rolników. PGW WP występuje do właściwej terytorialnie jednostki RDOŚ z wnioskiem o wydanie decyzji, na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody, zwalniającej z zakazów zawartych w art. 52 tej ustawy.

Nadmieniam, iż w przypadku stwierdzenia niepodjęcia działań przez pracowników PGW WP w zakresie rozbiórki tam bobrowych, mimo zgody wydanej uprzednio przez właściwą jednostkę RDOŚ, stosowną informację należy przekazać do właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Źródło: KRIR

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Płatności w ramach ekoschematów obszarowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na 5 marca 2024 r. zaplanowała realizację przyznanych rolnikom płatności w ramach ekoschematów obszarowych w kampanii 2023 r. Agencja...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics