KRIR walczy o neonikotynoidy

Krajowa Rada Izb Rolniczych nie daje za wygraną. Jak podała na swojej stronie ponownie wystąpiła do resortu rolnictwa o  przywrócenia stosowania zapraw neonikotynoidowych w uprawie rzepaku.

Wycofanie zapraw spowodowało konieczność stosowania wielokrotnych oprysków, które zdecydowanie bardziej niż zaprawy zwiększają zagrożenie dla pszczół i obciążają środowisko. Rolnicy muszą wielokrotnie opryskiwać całą powierzchnię plantacji insektycydami, co zwiększa chemizację i w rezultacie ryzyko niewłaściwego stosowania tych środków oraz podwyższa koszty produkcji.

\"\"

 

Obecnie dostępne na polskim rynku alternatywy dla zapraw neonikotynoidowych są mniej skutecznie, co m.in. zwiększyło ryzyko wymarznięć plantacji. Producenci rzepaku alarmują o problemach z uzyskaniem odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, ze względu na niewystarczającą ochronę plantacji spowodowaną brakiem zapraw.

KRIR apeluje: Niezwykle niepokoi nas niesprawiedliwy sposób oceny UE bezpieczeństwa neonikotynoidów, tej zakończonej w zastosowaniach niezawieszonych (ziemniaki, buraki cukrowe, zboża ozime) i trwającej w zawieszonych zastosowaniach (rzepak, kukurydza). Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), pod wpływem Komisji Europejskiej (KE), korzysta z projektu wytycznej w sprawie oceny ryzyka środków ochrony roślin dla pszczół – powszechnie krytykowanego za jego niepraktyczność i w rezultacie niezatwierdzonego przez państwa członkowskie. Co niezwykle ważne, w sposób wiążący KE i EFSA stosują ten projekt po raz pierwszy do oceny bezpieczeństwa substancji i robią to akurat w przypadku tak kluczowych neonikotynoidów. Ponadto, Komisja Europejska odrzuca wszelkie inicjatywy krajów UE, w tym Polski z 2016 r. (utworzenie grupy eksperckiej państw członkowskich do aktualizacji projektu), mających na celu szybkie uaktualnienie i przyjęcie projektu wytycznej.

Samorząd rolniczy popiera opinię, iż należy dokonać pilnej aktualizacji projektu wytycznej w sprawie pszczół, gdyż tylko praktyczne i powiązane z realistycznymi celami ochrony wytyczne mogą zapewnić wiarygodną ocenę bezpieczeństwa neonikotynoidów. Ponadto, przyjęcie zaktualizowanego projektu zwiększyłoby bezpieczeństwo zapylaczy poprzez uporządkowanie sposobów oceny wpływu substancji czynnych.

Źródło: KRIR
Redakcja AgroNews, fot.: pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here