Krów mlecznych coraz mniej

Od wielu lat odnotowywany jest systematyczny spadek pogłowia krów mlecznych. Spowodowany jest między innymi coraz większym zagrożeniem przekroczenia przyznanej  kwoty mlecznej, a co za tym idzie karami za nadprodukcję w ostatnim roku obowiązywania  kwotowania produkcji mleka.

Największe zmiany obserwowano w gospodarstwach indywidualnych, w których  spadek pogłowia wyniósł 2,2% w porównaniu z I półroczem 2013 roku. W przypadku  gospodarstw osób prawnych pogłowie krów mlecznych wzrosło o 2,3% i osiągnęło poziom z  pierwszej połowy 2012 r. Zaznaczyć należy, że pogłowie krów pozostałych, do których  zaliczamy  mamki, wzrosło o 16,5% do poziomu 143 tys. sztuk, przez co całkowite pogłowie  krów w Polsce na koniec 2013 roku ukształtowało się na poziomie 2442 tys. sztuk.

 

\"\"

 

Spadek pogłowia krów mlecznych odnotowano prawie we wszystkich regionach  Polski. Jedynie w czterech województwach:  wielkopolskim, mazowieckim, pomorskim i  śląskim , zwiększono liczbę  utrzymywanych sztuk o 0,3 – 7,6% . W pozostałych  województwach pogłowie zmniejszyło się. Największy spadek był w województwach:  małopolskim i świętokrzyskim o około 11 %. W województwach: opolskim, warmińsko – mazurskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, podlaskim, łódzkim, kujawsko – pomorskim  oraz lubelskim odnotowany spadek wyniósł 1 – 5,6% , w dwóch pozostałych tj. dolnośląskim i  lubuskim pogłowie zmalało o 6,3 – 8,5%. 

Rysunek 1 . przedstawia wskaźnik dynamiki pogłowia krów mlecznych na koniec roku 2013.  (IERiGŻ – PIB) 

 

\"\"

 

    

Spadek pogłowia krów przyczynił się do zróżnicowania obsady krów na 100 ha  użytków rolnych . Największa obsada występuje w województwie  podlaskim i wynosi 43,3 szt./100 ha,  najmniejsza natomiast w województwie dolnośląskim i zachodnio – pomorskim  4,3 – 4,4 szt./100 ha. 

Spadek pogłowia krów mlecznych przyczynił się również do ograniczenia liczby  producentów mlek a. Na koniec roku kwotowego 2013/2014 produkcją tą zajmowało się 137,5 tys. dostawców hurtowych, spadek o 4,9%, oraz 10,8 tys. dostawców bezpośrednich, spadek o  7,8 %.  Pogłowie krów mlecznych w całej Unii Europejskiej wzrosło o 0,9% i na koniec roku  2013 liczyło ponad 23 ,4 mln szt. W starej Unii utrzymywano prawie 18 mln szt.  (76,7%  pogłowia)  natomiast w nowej Unii, utrzymywanych było 5,3 mln szt. krów (23,3% pogłowia) .  Najwięcej krów przybyło w  Holandii , Francji i Niemczech . Spadek natomiast od notowany był  między innymi w Danii, Grecji, Portugalii i Polsce. 

 

\"\"

 

Pomimo  znaczącej tendencji spadkowej pogłowia krów mlecznych, od wielu lat  obserwujemy wzrost liczby krów ocenianych. Na koniec roku 2013 populacja aktywna liczyła  679 028,9 sztuk. Pogłowie krów ocenianych stanowi prawie 33,4 % ogólnego pogłowia krów  mlecznych występujących w Polsce.  Od początku roku 2014 systematycznie rośnie liczba krów ocenianych.

 

\"\"

 

\"\"

 

Źródło:Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów mleka
Redakcja AgroNews, fot.:sxc
 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here