KRUS: Jakie składki musi opłacać rolnik?

Rolnik ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zobowiązany jest do opłacania regularnych składek. Jakie są terminy opłacania składek?

KRUS: Jakie składki musi opłacać rolnik?

Składka wypadkowa, chorobowa i macierzyńska za każdego ubezpieczonego ustalana jest przez Radę Rolników i ogłaszana jest przez Prezesa Kasy w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski,

2) Składka emerytalno-rentowa za każdego ubezpieczonego wynosi 10 % emerytury podstawowej, której wysokość ogłasza Prezes Kasy w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane są w wymiarze miesięcznym niezależnie czy jest to ubezpieczenie z mocy ustawy czy ubezpieczenie na wniosek.

Jeśli okres podlegania jest krótszy niż miesiąc, to składki obliczane są proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeniu.

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni:

 • do 50 ha przeliczeniowych – opłaca składkę na ubezpieczenie w wysokości podstawowej,
 • do 100 ha przeliczeniowych – opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 12% emerytury podstawowej,
 • powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych – opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 24% emerytury podstawowej,
 • powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych – opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 36% emerytury podstawowej,
 • powyżej 300 ha przeliczeniowych – opłaca dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w wysokości 48% emerytury podstawowej.

W A Ż N E :  Rolnik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości oprócz składek wynikających z powierzchni gospodarstwa.

Za osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym (tj. z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym lub choroby zawodowej) składka wynosi 1/3 wysokości pełnej składki miesięcznej. 

Termin płatności składek:

Termin płatności składek jest kwartalny i przypada w ostatnim dniu pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.:

 • 31 stycznia za I kwartał,
 • 30 kwietnia za II kwartał,
 • 31 lipca za III kwartał,
 • 31 października za IV kwartał.

Składkę na ubezpieczenie za wszystkich ubezpieczonych opłaca rolnik, a w przypadku gdy działalność rolnicza prowadzona jest na rachunek kilku osób (współwłaścicieli), obowiązek opłacania składek ciąży na tych osobach solidarnie.

Składki na ubezpieczenie opłaca się z wykorzystaniem:

 • polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej,
 • wpłaty za pośrednictwem terminala płatniczego,
 • druków przekazów otrzymanych z KRUS.

Wpłata realizowana przelewem elektronicznym lub wpłatą gotówkową powinna dotyczyć jednego płatnika i w polu ”tytułem” zawierać między innymi takie dane jak:

 • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej/osób ubezpieczonych,
 • nr UNO (Unikalny Numer Osoby nadany przez KRUS),
 • rodzaj ubezpieczenia (społeczne rolników lub zdrowotne). Nie należy łączyć na jednym przekazie wpłat za ubezpieczenie społeczne rolników z ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • okresu jakiego dotyczy wpłata.

W A Ż N E:  Brak druku przekazu z KRUS lub nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia rolnika z obowiązku ich terminowego opłacenia. Nieopłacenie składek w terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W przypadku posiadanego zadłużenia dokonana wpłata będzie z urzędu zaliczana na poczet należności o najwcześniejszym terminie płatności (art.62 § 1 ustawy ordynacja podatkowa) 

Stopa procentowa odsetek za zwłokę : http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/tabele-stawek-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych/stawka-podstawowa1

Źródło: KRUS

Małgorzata Kulma
Małgorzata Kulmahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: m.kulma@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Dopłaty 2024 – wnioski z sankcjami można składać do 26 lipca

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych 2024. Bezsankcyjny termin na złożenie deklaracji upłynął 1 lipca – do tego dnia włącznie ARiMR zarejestrowała blisko 1,2...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics