Ministerstwo ma pomysł, jak oddłużyć gospodarstwa

Resort rolnictwa pracuje nad projektem ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Nowe przepisy mają pomóc w oddłużaniu gospodarstw rolnych.

rolnik, rolnictwo, portal rolny, oddłużenie gospodarstwa, banki, pożyczki, KOWR, ARiMR

Resort rolnictwa proponuje cztery formy pomocy, które umożliwią restrukturyzację zadłużenia. Rolnicy mogliby skorzystać z udzielanych przez ARiMR dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych lub z pożyczek na spłatę zobowiązań. KOWR miałby natomiast  udzielać gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych, a także przejmować zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.

Proponowana pomoc, z wyłączeniem pomocy polegającej na przejęciu zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez KOWR, będzie wymagała zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

Restrukturyzacją może być objęty podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

  • jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  • ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • jest właścicielem gospodarstwa


Aby skorzystać z jedenej z form pomocy, konieczne będzie przygotowanie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zatwierdzonego ośrodek doradztwa rolniczego.

Z danych banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że aktualnie problemy ze spłatą kredytów ma 1690 producentów rolnych na kwotę 158 mln 640 tys. zł.

oprac. Kamila Szałąj
Redakcja AgroNews, fot.flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here