Miód pod kontrolą?!

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uczestniczy w konsultacjach prowadzonych przez DG Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów na temat planowanej kontroli jakości miodów na zgodność z przepisami unijnymi. IJHARS kontroluje producentów miodu w zakresie jakości handlowej wprowadzanych przez nich artykułów rolno-spożywczych do obrotu. Poniżej  podsumowanie kontroli przeprowadzonej przez IJHARS w czwartym kwartale 2013 r.
 

 

\"\"

 

Kontrolę przeprowadzono na terenie wybranych województw, w 28 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu miodem. Niewłaściwą jakość handlową stwierdzono w przypadku miodu pochodzącego z 11 podmiotów (co stanowiło 39,3 % ogółu skontrolowanych).

Kontrolą objęto:

–    w zakresie zgodności z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta – 55 partii miodu, o łącznej masie 16 933 kg, w tym przeprowadzono analizę pyłkową 24 partii miodów nektarowych, odmianowych, o łącznej masie 7 683 kg,
–    w zakresie prawidłowości znakowania – 87 partii miodu, o łącznej masie 39 564 kg.

Wyniki kontroli:

–    wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu nie spełniało 12 partii (tj. 21,8 % skontrolowanych partii), o łącznej masie 1 161 kg (tj. 6,9 % masy skontrolowanych partii), w tym:

*    parametrów organoleptycznych nie spełniały 4 partie miodu (tj. 7,3 % partii skontrolowanych), o łącznej masie 820 kg (tj. 4,8 % masy partii skontrolowanych). Niezgodności polegały na: niewłaściwej barwie, smaku lub zapachu, obecności komórek drożdży w miodzie, oznakach fermentacji,
*    parametrów fizykochemicznych nie spełniało 5 partii miodu (tj. 9,1 % partii skontrolowanych), o łącznej masie 188 kg (tj. 1,1 % masy partii skontrolowanych). Niezgodności polegały na: zaniżonej wartości liczby diastazowej, zawyżonej zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF), niedopuszczalnej obecności dekstryn skrobiowych,
*    w przypadku 9 partii miodu (tj. 37,5 % skontrolowanych partii miodu nektarowego, odmianowego) stwierdzono brak przewagi pyłku przewodniego, na podstawie którego określa się nazwę miodu odmianowego (tj. lipowego, akacjowego),
*    wymagań w zakresie znakowania nie spełniało 11 partii miodu (tj. 12,6 % skontrolowanych partii), o łącznej masie 1 170 kg (tj. 3,0 % masy skontrolowanych partii). Stwierdzono przede wszystkim następujące nieprawidłowości:
*    podanie niezgodnej z prawdą nazwy miodu nektarowego odmianowego (w oparciu o wyniki analizy pyłkowej stwierdzono, że rodzaj pyłku na podstawie którego określono nazwę miodu nektarowego nie występował w znacznej przewadze),
*    zastosowanie określenia „naturalny" w nazwie miodu, co mogło sugerować, że inne miody znajdujące się w obrocie nie są produktami naturalnymi,
*    brak określenia rodzaju miodu (nie podano „nektarowy"),
*    brak kraju pochodzenia,
*    zastosowanie niezgodnych z przepisami wyrażeń poprzedzających datę minimalnej trwałości (tj. podano „Należy spożyć przed końcem" zamiast „Należy spożyć przed"),
*    mało widoczny i nieczytelny sposób podania wartości odżywczej.

W związku z ujawnionymi w toku kontroli nieprawidłowościami, wydano 13 decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym:

–    3 decyzje o nałożeniu kary pieniężnej, o łącznej wysokości 6 698 zł, w związku z wprowadzeniem do obrotu miodu zafałszowanego,
–    3 decyzje o nałożeniu kary pieniężnej, o łącznej wysokości 2 672,98 zł, w związku z wprowadzeniem do obrotu miodu nie odpowiadającego jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów,
–    5 decyzji nakazujących prawidłowe oznakowanie miodu,
–    2 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu miodu nie spełniającego wymagań jakości handlowej.

Czytaj także:
Dynamiczne wzrosty na rynku cukru
Jaka jest sytuacja na rynku roślin oleistych?
Uwaga producenci cukru!

Ponadto trwa postępowanie administracyjne w celu wydania kolejnych 7 decyzji na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

W związku z brakiem zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 2 przedsiębiorców ukarano mandatami karnymi, o łącznej wysokości 500 zł.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here