Optymistyczne podsumowanie produkcji mięsa drobiowego

Zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w marcu 2014 r. ok. 157 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 10,5% więcej niż przed miesiącem i o 6,1% więcej niż przed rokiem-podaje Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 

 

\"\"

 

W pierwszych trzech miesiącach br. zakłady przemysłowe wyprodukowały o 8,5%, tzn. o 36 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w analogicznym okresie 2013 r. W styczniu i lutym br. łącznie wyeksportowano z Polski o 10,6%, tj. o prawie 9,5 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem. Eksport stanowił ok. 32% przemysłowej produkcji drobiu.

Dynamika wzrostu sprzedaży zagranicznej była jedynie nieznacznie słabsza w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Import mięsa drobiowego obniżył się w tym samym czasie o ok. 10%. Pełnoporcjowe mieszanki pasz przemysłowych dla kurcząt brojlerów podrożały w marcu 2014 w relacji do lutego o 1,6%. Ich ceny były jednak o 12% niższe niż rok wcześniej.

Natomiast ceny pasz przemysłowych dla indyków były wyższe o 1,2% w porównaniu do poziomu sprzed miesiąca, ale o 11% niższe niż przed rokiem. W pierwszym kwartale br. mieszanki pełnoporcjowe dla kurcząt potaniały średnio o 13%, a dla indyków o 12% w relacji do analogicznego okresu przed rokiem. Przeciętna cena skupu kurcząt obniżyła się w kwietniu 2014 r. o 1,6% w relacji do marca i była o 6,2% niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Za indyki rzeźne płacono w kwietniu br. o 0,7% więcej niż przed miesiącem i niemal tyle samo co w przed rokiem.

Średnia cena kurcząt rzeźnych w pierwszych czterech miesiącach br. wyniosła 3,64 zł/kg i była o 6,25 niższa niż w 2013 r. Cena skupu indyków osiągnęła poziom 5,72 zł/ kg, tj. o 0,9% wyższy niż w roku poprzednim. Relacja cen żywiec/pasza kształtowała się w pierwszym kwartale br. na rynku kurcząt na poziomie 2,67:1, a na rynku indyków na poziomie 3,98:1. Opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się, gdyż ceny płacone producentom za żywiec spadały wolniej niż ceny pasz przemysłowych.

Na rynku indyków, relacja cen żywiec/ pasza nieznacznie obniżyła się, ale nadal zapewniała rentowność chowu. Średnie ceny zbytu tuszek kurcząt w kwietniu br. były wyższe o 0,6%, a indyków o 11% wyższe niż w poprzednim miesiącu oraz odpowiednio o 3,5% i 13% wyższe niż przed rokiem. W pierwszych czterech miesiącach br. ceny zbytu tuszek kurcząt brojlerów obniżyły się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 0,4%, a indyków o 0,9%. Ceny detaliczne kurcząt patroszonych w marcu br. o 2,2% przewyższały poziom z lutego, ale były o 2,6% niższe niż przed rokiem.

Czytaj także:
Ceny drobiu rosną!
Co dalej z rynkiem wieprzowiny w Polsce?!
Na jakim poziomie utrzymują się ceny jaj?

W pierwszym kwartale 2014 r. kurczęta potaniały średnio o 1,4% w relacji do tego samego okresu rok wcześniej. Relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim poprawiły się, mimo głębszego spadku cen w Polsce w I kwartale br. (o 3,2%), niż w UE-28 (o 0,3%). Średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej w marcu 2014 r. o 41,2% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro.

Przed rokiem były wyższe o 30,6%. W czwartym kwartale 2013 r. średnie miesięczne spożycie mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca było takie samo jak przed rokiem. Natomiast w całym 2013 r. obniżyło się średnio o 1% w relacji do roku poprzedniego, mimo spadku ceny detalicznej kurcząt patroszonych o 0,5%.

Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here