Młodzi rolnicy nie chcą premii?

W tegorocznym naborze wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii złożyło 32 młodych rolników – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

\"rolnictwo,

 

ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100-tysięcznych premii od 31 marca. Na złożenie dokumentów zostały jeszcze trzy tygodnie. Tymczasem chętnych jest niewielu. Jak informuje Agencja, o pomoc wystąpiło na razie 32 młodych rolników. Skąd tak małe zainteresowanie? Otóż warunki, które należy spełnić, by premię otrzymać, są trudne do zrealizowania. Więc prawdopodobnie dlatego tak niewielu młodych rolników decyduje się na uzyskanie tego wsparcia.

ARiMR liczy jednak na wzrost zainteresowania, gdyż w tym naborze złagodzone zostały zasady udzielania pomocy. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla młodych rolników w roku 2015.

Dla kogo premia?
Zgodnie z nowymi przepisami, o premię może starać się osoba fizyczna, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat*),
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:

    • o nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" i "Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD,
    • o nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
    • o nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.

Młody rolnik nadal ma trzy lata na osiągnięcie wymaganych kwalifikacji zawodowych (uzupełnienie wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Utrzymano wymaganą dotychczas wielkość ekonomiczną gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70 proc. minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

W ramach całego PROW 2014-2020 na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/United Soybean Board
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here