Mniej rzepaku i buraków cukrowych. GUS ocenił stan upraw

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne szacunki stanu upraw wiosną 2018 roku. Według rzeczoznawców GUS mniejszą powierzchnię uprawy ma rzepak i rzepiku oraz buraki cukrowe. Z kolei więcej rolnicy zasiali zbóż. Mniejsze natomiast niż w ubiełym roku są straty zimowe i wiosenne.

GUS szacuje, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej i wynosi około 7,2 mln ha (zwiększenie o ok. 3 proc.).

Według wstępnych szacunków przewiduje się zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 13 proc. do około 0,8 mln ha, natomiast powierzchnię buraków cukrowych szacuje się na ok. 220 tys. ha tj. o ok. 5 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły: jęczmienia ozimego ok. 1,5 proc., pszenicy ozimej oraz mieszanek zbożowych ok. 1,0 proc., pszenżyta ozimego ok. 0,5 proc. i żyta ok. 0,3 proc.

Wznowienie wegetacji w bieżącym roku nastąpiło dość późno ze względu na zalegający śnieg (po bardzo obfitych opadach w  połowie marca). Rolnicy praktycznie rozpoczęli prace polowe na początku kwietnia gdy warunki pogodowe znacznie się poprawiły i nastąpił gwałtowny wzrost temperatury przy prawie zupełnym braku opadów. Pogoda sprzyjała prowadzeniu prac polowych, praktycznie do końca kwietnia zakończono siewy zbóż jarych, buraków cukrowych, kukurydzy na ziarno i zielonkę oraz sadzenie ziemniaków.

Stan zasiewów zbóż ozimych  w połowie maja był nieco lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wysoka temperatura w kwietniu spowodowała szybki rozwój rzepaku ozimego. Kwitł on w okresie ciepłej słonecznej pogody ale z niedoborem wody przez co rośliny są bardziej wiotkie, słabo rozgałęzione a w górnej części pędu nie zawiązały łuszczyn. Ocena stanu zasiewów zbóż jarych przeprowadzona w tym okresie wykazała, że ich stan jest lepszy w porównaniu do zasiewów ubiegłorocznych – informuje GUS.

Wstępne szacunki powierzchni niektórych upraw pod zbiory w 2018 r.

Powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniano na ponad 4,2 mln ha, tj. o około 0,7 proc. mniej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w poprzednim sezonie wegetacyjnym, w tym:

  • pszenicy ozimej ok. 1,9 mln ha tj. o 3,8 proc. mniej,
  • żyta ponad 0,9 mln ha tj. o 7,6 proc. więcej,
  • jęczmienia ozimego ponad 0,2 mln ha tj. o 13 proc. więcej,
  • pszenżyta ozimego ponad 1,1 mln ha tj. o 4,6 proc. mniej.

Wstępnie szacuje się, że jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zasiano ponad 2,9 mln ha, tj. o ok. 9,2 proc. więcej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym, w tym:

  • pszenicy jarej ponad 0,5 mln ha tj.14,3 proc. więcej,
  • jęczmienia jarego ponad 0,8 mln ha tj. o 5,2 proc. więcej,
  • owsa ok. 0,5 mln ha tj. o 0,5 proc. więcej,
  • mieszanek zbożowych jarych ok. 1,0 mln ha tj. o 22,3 proc. więcej.

Przewiduje się, że powierzchnia uprawy ziemniaków wyniesie około 300 tys. ha, natomiast powierzchnię zasiewów buraków cukrowych szacuje się na ponad 220 tys. ha. Z kolei rzepaku i rzepiku zasiano na powierzchni około 0,8 mln ha.

Redakcja AgroNews, fot.Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here