Możliwości magazynowania zbóż i roślin oleistych są niewystarczające

Nowe badanie Rabobanku i Copa-Cogeca pokazuje, że należy podwyższyć inwestycje w celu poprawy infrastruktury i możliwości magazynowania w europejskim sektorze zbóż i roślin oleistych.

 

\"rolnictwo,

 

Maksymalnie zwiększy to handel i umożliwi europejskim rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą lepszy dostęp do pasz. Według Copa-Cogeca istnieją tutaj olbrzymie możliwości inwestycyjne, dlatego też odpowiednie projekty muszą znaleźć się w planie inwestycyjnym p. Junckera o wartości 315 mld EUR.

Rabobank podkreślił, że unijny łańcuch dostaw zbóż i roślin oleistych oferuje wiele możliwości inwestycyjnych. W 2014 r. zbiory zbóż były wyższe niż zwykle, a ponadto według prognoz nowej Komisji tendencja ta będzie trwać do 2024 r. W tym roku UE stała się pierwszym rynkiem eksportowym pszenicy na świecie, a w przyszłości będzie kamieniem węgielnym handlu. Dzisiejsze możliwości magazynowania są niewystarczające i bez odpowiednich działań takie pozostaną do 2024 r.

Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca, powiedział: „Badanie to pojawiło się w samą porę, biorąc pod uwagę tegoroczne rekordowe zbiory i trudności z przepływem towarów, których spodziewamy się w przyszłej dekadzie. Tendencje produktywności zbóż potwierdzają, że więcej towarów będzie transportowanych z zaplecza. Gracze muszą rozwiązać aktualny problem wąskich gardeł w infrastrukturze magazynowania, aby wykorzystać ten długoterminowy potencjał oraz maksymalnie zwiększyć przepływy handlowe na całym świecie. Zdolności magazynowania wymagają strategii, aby rolnicy mogli skorzystać
z jednolitego rynku”.

Vito Martielli, analityk Rabobanku ds. zbóż i roślin oleistych, powiedział: „Europejska infrastruktura logistyczna dla zbóż i roślin oleistych oferuje możliwości inwestycyjne. Europa Wschodnia będzie najważniejszym obszarem wzrostu ze względu na uzysk i potencjał eksportu. Oznacza to możliwości dla dużych graczy światowych i odbiorców z Europy Zachodniej, którzy chcą urozmaicić swoje źródła dostaw. W Niemczech i we Francji wzrost będzie widoczny głównie w ramach pochodzenia śródlądowego. Gracze o ambicjach ogólnoeuropejskich powinni urozmaicić swoje źródła dostaw w Europie Wschodniej poprzez aktywa logistyczne, powinni być obecni w państwach docelowych na południu Europy i wzmocnić dostawy śródlądowe w swoich krajach”.

Czytaj także:
Rekordowe zbiory zbóż, ale i duże spadki cen. Podsumowanie tegorocznych zbiorów
Ziarno z Ukrainy, cena interwencyjna, spadek produkcji zwierzęcej. Producenci zbóż apelują do premier Kopacz

Dlatego też Copa-Cogeca apeluje do UE o zagwarantowanie uwzględnienia projektów w tej dziedzinie w planie inwestycyjnym p. Junckera o wartości 315 mld EUR, jako że istnieje tutaj olbrzymi potencjał stymulowania wzrostu i zatrudnienia w całym łańcuchu oraz ograniczenia bezrobocia. Copa-Cogeca jest zdania, że europejski sektor rolny musi być kluczowym elementem tego planu, jako że odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu gospodarki, szczególnie na obszarach wiejskich UE. Niemniej jednak, z 1 000 oczekujących już wniosków nieliczne odnoszą się do rolnictwa. Należy to zmienić.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Charles Knowles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here