Ubezpieczenia rolne: nowe propozycje dla rolników

To już siódma nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Rząd przyjął projekt poprawek.  Czy rolnicy zyskają na tych zmianach? To okaże się już przy ubezpieczeniach wiosennych. Ubezpieczenia od złych skutków przezimowania będą niestety sprzedawane wg aktualnie obowiązujących przepisów, bez uwolnionych stawek.

 

\"rolnictwo,

 

Redakcja: Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Znowelizowane przepisy ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Jakie były przyczyny nowelizacji ustawy?

 Ministerstwo Rolnictwa: Zmiany mają na celu zwiększenie powszechności ubezpieczeń rolniczych w Polsce.

 Redakcja: Jakie nowe propozycje ma rząd dla rolników?

 Ministerstwo Rolnictwa: Projektowane zmiany dotyczą przede wszystkim:

1)      uwzględnienia w przepisach ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich:

a)      zmian w zasadach udzielania pomocy publicznej określonych w wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 1.7.2014)  w zakresie  podwyższenia do 65% poziomu dopłat do składek ubezpieczeniowych,

b)      przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608) w zakresie definicji działalności rolniczej oraz definicji rolnika.

2)      zapewnienia producentom owoców i warzyw dostępu do ubezpieczeń
z dopłatami z budżetu państwa do składek w przypadku stosowania przez zakłady
ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy
ubezpieczenia upraw, a tym samym zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw
rolnych;

3)      skrócenia z 30 do 14 dni terminu, od którego następuje odpowiedzialność
zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw
rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź i suszę;

4)      umożliwienia zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego.

Redakcja: Do projektu nowelizacji ustawy wprowadzono definicję producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą. O kim mowa?

Ministerstwo Rolnictwa: Zgodnie z projektem ustawy, dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia stosowane są w związku z zawarciem przez zakład ubezpieczenia umowy ubezpieczenia z producentem rolnym. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, prowadzącą działalność rolniczą, o której mowa  w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608).

 Natomiast działalność rolnicza oznacza: 

1.      produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie,
hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;

2.      utrzymanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do
wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych
wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w
oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie ram
ustanowionych przez Komisję Europejską, lub

3.      prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie,
na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do
wypasu lub uprawy.

Redakcja: Ustawa nie ujednolica okresu, na jaki zawarta jest polisa ubezpieczenia upraw. ARiMR wymaga 12 miesięcy ochrony, ustawa mówi natomiast o ochronie do 12 miesięcy. Jest to niewątpliwie wielkie utrudnienie dla rolników i ryzyko manipulacji przez ubezpieczycieli.  Czy ujednolicenie zapisu będzie wymagało kolejnej nowelizacji? 

Ministerstwo Rolnictwa: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.) oprocentowanie kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych wynosi dla kredytobiorcy 1,5% w stosunku rocznym – jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód kredytobiorca ten posiadał ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Rozporządzenie to nie uzależnia udzielenia pomocy od posiadania umowy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy. Natomiast zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umowy ubezpieczenia zawierane są na okres do 12 miesięcy, przy czym ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem zbioru upraw.

\"\"
Zobacz takżę najnowszy numer Gazety Interaktywnej, a w nim wszystko o kredytach i ubezpieczeniach w rolnictwie.

 

Redakcja: Minister Sawicki przewiduje, że w 2015 roku ubezpieczonych będzie 30 procent upraw. Jaka jest szansa na to, że liczba tych umów rzeczywiście wzrośnie?

Minister Rolnictwa: Zgodnie z Powszechnym Spisem Rolnym powierzchnia użytków rolnych w Polsce pod zasiewami oraz sadami wynosi 10 928 000 ha, natomiast w 2013 r. Zakłady ubezpieczeń ubezpieczyły  3 398 800 ha upraw rolnych, co stanowiło 31,1%.

Rozmawiała Marta Nowak-Woźnica

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,654ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE