Na jakim poziomie utrzmuje się koniunktura w rolnictwie?!

Trwa sezonowe pogorszenie koniunktury w polskim rolnictwie. Ogólny wskaźnik koniunktury spadł w I kwartale 2014 r. o 2,8, z poziomu-1,9 do -4,7. Spadek wskaźnika koniunktury jest skutkiem obniżenia się wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych o 6,9(z -2,5 do -9,4).

 

\"\"

 

Druga składowa wskaźnika koniunktury – wskaźnik zaufania rolników – wzrosła o 5,3 (z -0,8 do 4,5). Zimowy zastój w produkcji rolnej spowodował pogorszenie sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych, jednak nadchodzący sezon zasiewów skłania rolników do optymizmu. Wskaźnik koniunktury w dalszym ciągu znajduje się ponad długookresową średnią. Pogorszenie się koniunktury w rolnictwie ma charakter sezonowy.

Świadczy o tym zarówno wzrost w skali roku ogólnego wskaźnika koniunktury, jak i jego składowych – wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych i wskaźnika zaufania, odpowiednio o: 5, 4,1 i 6,8. Oczyszczony z wahań sezonowych i zakłóceń przypadkowych ogólny wskaźnik koniunktury kwartalnie zwiększył się, co przesądza o pozytywnej średnioterminowej tendencji w polskim rolnictwie.

Zmiany koniunktury w badanych przekrojach gospodarstw rolnych były zróżnicowane. Poprawę koniunktury odnotowano w gospodarstwach zazwyczaj najbardziej efektywnych, najlepiej radzących sobie w zmiennej koniunkturze i najtrafniej odczytujących sygnały płynące z rynku, tj. u rolników działających w makroregionie środkowowschodnim, młodych i z wykształceniem wyższym.

Czytaj także:
Jak zapobiec poważnemu kryzysowi ekonomicznemu?!
Taki jest polski rolnik!
Są pieniądze na innowacyjne badania w rolnictwie i leśnictwie

Koniunktura najbardziej pogorszyła się w makroregionie zachodnim, w gospodarstwach największych, kierowanych przez osoby w wieku 31-45 lat i z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym. Sezonowe pogorszenie koniunktury uwidacznia się w saldach wydatków bieżących i inwestycyjnych. Odnotowano kwartalny spadek zakupów nawozów mineralnych, pasz treściwych, środków ochrony roślin i maszyn rolnych, a także nakładów na budynki i budowle.

Zmiany roczne są jednak dodatnie. W ocenie rolników zmniejszyła się – w porównaniu z październikiem 2013 r. – dostępność kredytów preferencyjnych. Odsetek gospodarstw sygnalizujących pogorszenie tej dostępności zwiększył się o 30,2 pkt. proc.

Skłonność rolników do zadłużania się nieznacznie wzrosła, co należy wiązać ze spodziewaną poprawą ich zdolności obsługi kredytu. Nieznacznie zmniejszyło się (o 1,1 pkt) – w skali roku – saldo odpowiedzi na pytanie o znaczenie dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej w stosunku do przychodów z niej uzyskanych. Aż 99,5 % ankietowanych gospodarstw rolnych (w badaniu wzięło ich udział 2253) zadeklarowało korzystanie z tych dopłat.

Źródło: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here