Nadzwyczajne wsparcie dla sektora owoców i warzyw!

Komisja Europejska ogłosiła 30 sierpnia 2014 r. pakiet stabilizujący rynek owoców i warzyw w związku z wprowadzonym przez Rosję embargiem. Wdrażany jest on przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014. Głównym instrumentem stabilizacji jest wycofanie określonych w powyższych przepisach produktów z rynku, za które będą przysługiwały producentom rekompensaty.

 

\"\"

 

Nadzwyczajne środki unijnego wsparcia będą przyznawane w odniesieniu do następujących produktów, niezależnie od sposobu ich uprawy:
– pomidory,
– marchew,
– kapusty,
– słodka papryka,
– kalafiory i brokuły,
– ogórki,
– pieczarki,
– jabłka,
– gruszki,
– śliwki,
– owoce miękkie (maliny, porzeczki czarne, białe lub czerwone, żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium),
– winogrona stołowe,
– kiwi.

Produkty wycofane z rynku mogą być przeznaczone na:
– bezpłatną dystrybucję,
– spasanie,
– przetwórstwo na bioetanol przeznaczony na cele nieżywnościowe,
– przetwórstwo na biogaz,
– zielone zbiory i niezbieranie.

Najwyższą stawkę płatności otrzymają producenci rolni przeznaczający owoce i warzywa na bezpłatną dystrybucję. Maksymalne kwoty wsparcia dla produktów objętych nadzwyczajnym wsparciem Unii Europejskiej (w zł/kg) podane są w tabeli.

Wymienione wyżej działania obejmują okres od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r. Uprawnionymi do otrzymania wsparcia są zarówno uznane organizacje producentów realizujące Program Operacyjny, jak i pozostali producenci. Rekompensaty przysługujące za przeprowadzone działanie będą wypłacane później.

Czytaj także:
Mleko i masło z dopłatami!

Minister rolnictwa: Propozycja KE dot. rekompensat dla rolników nie do przyjęcia!

Z uwagi na bardzo ograniczony budżet, jaki Komisja przewiduje na wsparcie producentów, który wynosi 125 mln EUR dla wszystkich państw członkowskich i możliwe szybsze, tj. przed dniem 30 listopada br. jego wyczerpanie, istotne jest jak najszybsze i rzetelne przekazywanie powiadomień dotyczących wybranego działania oraz ilości produktów i powierzchni nim objętych do właściwych oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. freeimages
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here