Nasiona Sukcesu od firmy Procam

W obecnych czasach sama wartość genetyczna odmian nie jest wystarczająca, aby można było uzyskać odpowiednio wysokie plony z ich uprawy. W każdej technologii uprawy poszczególnych gatunków roślin rolniczych wykorzystuje się oprócz znanych pestycydów, chroniących rosnące rośliny przed patogenami, również inne substancje mające odpowiedni wpływ na ich rozwój.

Oprócz nawozów aplikowanych donasiennie szeroko wykorzystuje się również różnego rodzaju biostymulatory lub inne substancje organiczne, mocno wpływające czy wręcz ukierunkowujące określony rozwój młodych roślin.

 

\"\"

 

Taka idea przyświecała firmie PROCAM w stworzeniu unikalnej na naszym rynku marki POWERSEEDS® Nasiona Sukcesu. Odmiany o najwyższej wartości gospodarczej oprócz standardowej ochrony fungicydowej i/lub insektycydowej, otrzymują również dodatkowe wsparcie w początkowym okresie rozwoju w postaci biostymulatorów. W wyniku licznych testów przeprowadzanych z takimi substancjami co roku, pierwszy wybór padł na preparat NANO-GRO®, czyli swoistą szczepionkę dla roślin, której działanie polega na wzbudzaniu w roślinach naturalnej odporności dając optymalny efekt oraz wyższy plon.

 

\"\"

 

Zawartość siarczanów Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag w stężeniach nanomolowych (109 mola) aktywuje przeciwstresowy mechanizm obronny rośliny zanim wystąpi faktyczny czynnik stresowy. Zastosowanie NANO-GRO® jest ukierunkowane na maksymalizację wykorzystania potencjału plonotwórczego roślin i minimalizację efektów zaistniałych w niesprzyjających warunkach. Stymulacja NANO-GRO® poprzez zaprawianie rozgrywa się w trzech płaszczyznach.

Pierwsza z nich to stymulacja rozwoju części nadziemnej roślin, poczynając od zdolności kiełkowania i poprawy wschodów, poprzez lepszy wigor roślin, wyrównanie łanu, dając większą ilość chlorofilu w liściach i większą powierzchnię asymilacyjną. Tak przygotowane rośliny mają zapewnione lepsze przezimowanie, szybszą regenerację po zimie i szybszy start na wiosnę.

Druga płaszczyzna stymulacji ma na celu pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego wraz ze strefą włośnikową, co powoduje zwiększone pobieranie składników odżywczych i wody z gleby.

Trzecia płaszczyzna to stymulacja odporności roślin, co jest niezwykle istotne. Zastosowanie NANO-GRO® pozwala ograniczyć niekorzystny wpływ zarówno stresów biotycznych (pochodzących z przyrody ożywionej: grzyby chorobotwórcze, chwasty, szkodniki) jak i abiotycznych (pochodzących z przyrody nieożywionej: susza, zasolenie, zbyt wysokie temperatury, niedobór czy nadmiar wody). Badania dowodzą, że to stresy abiotyczne są jedną z ważniejszych przyczyn strat plonów.

Czy to w ogóle działa?

W bieżącym sezonie, obserwując przebieg pogody podczas zimy, pracownicy PROCAM szczególnie interesowali się właśnie odmianami w technologii POWERSEEDS®. Dzięki zaistnieniu dogodnych warunków (dogodnych dla testów) sprawdzono wiele doświadczeń z odmianami w tej technologii i rezultat okazał się bardzo zadowalający.Na licznych poletkach, ale również i na powierzchniach produkcyjnych, odmiany zbóż i rzepaku ozimego w tej technologii lepiej sobie poradziły z przetrwaniem niekorzystnych warunków termicznych, niż standardowe odmiany zaprawione wyłącznie zaprawą fungicydową.

Od samego początku obserwowano poprawę wschodów, mimo suszy jaka panowała w większości kraju, poprzez ich wyrównanie w czasie. Takie zachowanie się roślin, nie pozostało bez wpływu na łan jesienny, który był bardzo homogenny i wyrównany, przez co nie powstawały warunki do wymuszonej konkurencji pomiędzy młodymi siewkami. Rośliny rozwijały się równomiernie, nabierając przy tym swoistej odporności na ewentualne czynniki stresowe, jakie mogłyby wystąpić w późniejszych fazach. Wzrost młodych siewek był również bardziej „wyciszony”, nie dochodziło do budowania zbyt dużej biomasy, co w drugiej części jesiennego rozwoju, zakłóca proces hartowania się roślin na niskie temperatury. W wyniku tego hartowanie roślin przebiegło poprawnie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w stanie plantacji na wiosnę (niezachwiana obsada po zimie).

 

\"\"

 

Ponadto dodatek NANO-GRO® bardzo mocno wpłynął na rozwój ryzosfery. W pobranych z pola wielu próbach, obserwowano bardzo silny i okazały system korzeniowy, który jak wiemy jest podstawą do regeneracji ewentualnych strat po zimowych. Pomimo, że jesienią warunki do kiełkowania roślin były słabe, ze względu na zbyt duże przesuszenie warstwy gleby na głębokości siewu, odmiany w technologii POWERSEEDS® wytworzyły lepszy system korzeniowy niż odmiany kontrolne, co można tłumaczyć włączeniem w roślinach mechanizmu obronnego wcześniej, już na etapie kiełkowania zarodka. Wymusił on w rozwijających się młodych roślinach szybszą budowę systemu korzeniowego, obawiając się w późniejszym okresie problemów w zaopatrzeniu roślin w wodę i składniki odżywcze. Jednocześnie system korzeniowy głębiej się rozrastał, dając gwarancję na przeżycie roślinom, nawet w warunkach bardzo niskich temperatur. Obserwując na wiosnę takie plantacje świetnie było widać jak szybko rośliny potrafią regenerować uszkodzenia pozimowe liści, dzięki zdrowemu i gęstemu systemowi korzeniowemu.

Dzięki technologii POWERSEEDS® na wielu plantacjach produkcyjnych, udało się utrzymać odpowiednią obsadę po zimie i nie było obaw co do ich przezimowania.

Bieżący sezon idealnie pokazuje, że nowe technologie, czy też nowe substancje stosowane w uprawie różnych gatunków, wspierają rośliny w przetrwaniu wielu niekorzystnych warunków środowiska. Wykorzystanie w technologii POWERSEEDS® soli metali ciężkich w nano dawkach, to dopiero początek do stworzenia lepszych programów uprawy poszczególnych gatunków, włączając w to właśnie nanotechnologie. Firma PROCAM pracuje już nad kolejną generacją swojej technologii, aby móc w przyszłości jeszcze bardziej wykorzystać najnowsze odkrycia zarówno w dziedzinie fizjologii jak też agrotechniki roślin uprawnych.

Wszystkich zainteresowanych technologią POWERSEEDS® Nasiona Sukcesu zachęcamy do jej wypróbowania. Ci wszyscy którzy zaczęli, w tym roku nie pożałowali. Inwestując niewielkie pieniądze w uprawę odmian w technologii POWERSEEDS® można uzyskać satysfakcjonujący zwrot. Wszystkich zainteresowanych namawiamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy w łatwy i przystępny sposób przedstawią technologię POWERSEEDS® Nasiona Sukcesu.

Źródło i fot.: Procam
Redakcja AgroNews

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here