Plonowanie kukurydzy na kiszonkę w badaniach COBORU. Zobacz wyniki

LG31255 to najbardziej plenna wczesna odmiana kukurydzy na kiszonkę w badaniach COBOR-u w 2017 roku. Z odmian średniowczesnych najlepiej wypadła SM Kurant, a ze średniopóźnych – DS1460C.

Kukurydza na kiszonkę – odmiany wczesne

Wzorcem był tutaj średni plon z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej. Plon ziarna-wzorca został ustalony na 198,5 dt/ha, natomiast średnia zawartość suchej masy w plonie ogólnym wyniosła 34,1 proc.

Najlepiej w tej grupie plonowały:

 • LG31255 – 103 proc. wzorca
 • Fortop – 102 proc. wzorca
 • Assano – 101 proc. wzorca
 • Babexx – 101 proc. wzorca

Kukurydza na kiszonkę – odmiany średniowczesne

W tej grupie wzorcem średni plon z wszystkich odmian średniowczesnych. Plon ziarna-wzorca został ustalony na 201,2 dt/ha, natomiast średnia zawartość suchej masy w plonie ogólnym wyniosła 34,5 proc.

W tej grupie najlepiej wypadły:

 • SM Kurant – 106 proc. wzorca
 • Figaro – 105 proc. wzorca
 • Benedictio KWS – 103 proc. wzorca
 • SY Kardona – 103 proc. wzorca
 • MAS 20S – 102 proc. wzorca
 • Bilizi – 101 proc. wzorca
 • Cyrano  – 101 proc. wzorca
 • Farmplus – 101 proc. wzorca
 • Kartagos – 100 proc. wzorca
 • Volumixx – 100 proc. wzorca

Kukurydza na kiszonkę – odmiany średniopóźne

Jako wzorzec wzięto średnią z wszystkich odmian badanych w grupie średniopóźnej. Plon ziarna-wzorca został ustalony na 204,2 dt/ha, natomiast średnia zawartość suchej masy w plonie ogólnym wyniosła 33,4 proc.

W tej grupie najlepszy plon dały:

 • DS1460C – 106 proc. wzorca
 • Walterinio KWS – 105 proc. wzorca

 

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here