Niższa składka, ale wypłata za większą suszę. Rząd za zmianami w ubezpieczeniach

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dzięki nowym przepisom więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

susza, susza rolnicza, ubezpieczenie od suszy, system ubezpieczeń upraw, ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

Do ustawy wprowadzono rozwiązania, dzięki którym więcej producentów rolnych będzie mogło zawierać umowy ubezpieczenia swojej produkcji – z dopłatą z budżetu państwa do składki ubezpieczenia – zawierające ryzyko suszy.

Producenci rolni będą mogli sami zdecydować, na ile chcą ubezpieczyć swoje uprawy od suszy. Sami wybiorą poziom zmniejszenia odszkodowania o: 20, 25 albo 30 proc. sumy ubezpieczenia w zamian za niższą składkę. Nadal zostanie zachowany udział własny rolnika w ubezpieczeniu na poziomie 10 proc. wartości szkody w przypadku ubezpieczeń od wszystkich ryzyk, z wyłączeniem suszy.

Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

Nowe przepisy powinny przyczynić się do większego zainteresowania producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka suszy – przez możliwość ubezpieczenia w dostępnej cenie. To w praktyce powinno prowadzić do zwiększenia powierzchni ubezpieczonych upraw.

Propozycje nie spowodują skutków dla budżetu państwa. Dopłaty z budżetu państwa do ubezpieczeń będą na poziomie wskazanym w ustawie z 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustaw o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowe rozwiązanie zostanie wdrożone po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmiany programu pomocowego dotyczącego stosowania dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

Redakcja AgroNews, na podst. CIR, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here