Niższe ceny mięsa w kraju

Rynek wołowiny
"Od stycznia do końca października ceny żywca wołowego na rynku krajowym utrzymywały tendencję spadkową, dodatkowo kształtując się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2013 r." – informuje BGŻ.

Wzrost cen spowodowany jest między innymi wzrostem podaży żywca wołowego na rynku krajowym. Według danych GUS liczeba zwierząt w czerwcu tego roku, wyniosła 5,9 mln szt. (o 1% większe niż w czerwcu 2013 r.). Zwiększyła się liczba zarówno cieląt, bydła młodego, jak i bydła powyżej 2 lat. Spadek odnotowano jedynie w przypadku krów, raportuje BGŻ.

Tendencje zmian w strukturze pogłowia są kontynuowane od grudnia 2013 r. Biorąc pod uwagę niższy niż w ubiegłym roku poziom cen pasz pełnoporcjowych oraz relatywnie nieznaczne wahania cen na rynku żywca, prawdopodobne jest, że wzrost pogłowia utrzyma się do końca roku.

Jak wynika z danych GUS, w okresie I-IX skup żywca wołowego wyniósł 399 tys. ton (o 13% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.). Pod wpływem czynników sezonowych w czwartym kwartale skup powinien być niższy niż we wcześniejszych miesiącach, jednak należy oczekiwać, że jego poziom w całym 2014 r. będzie wyższy niż rok wcześniej, czytamy w raporcie BGŻ.

\"\"
 

Spadki cen kurcząt brojlerów
Jak informuje BGŻ, od trzeciego tygodnia sierpnia odnotowano stałe spadki cen żywca na krajowym i unijnym rynku kurcząt brojlerów. Spowodowało to, że obniżenie przeciętnej ceny o 0,52 zł/kg (13%), do poziomu 3,50 zł/kg w tygodniu 20-26.10.2014 r.

W skali roku obniżona cena jest o 5%. Ponadto odnotowane obniżki cen w Polsce są większe niż przeciętnie w UE (w analizowanym okresie ceny żywca spadły o niecałe 5%). W dodatku obserwowane obecnie zmiany cen na rynku krajowym są bardziej wyraźne niż w ostatnich pięciu latach (w których ceny w analogicznym okresie spadały przeciętnie o 0,39 zł/kg).

Obecne obniżki spowodowane są dynamicznym wzrostem produkcji w kraju, spadkiem cen pasz oraz znacznymi obniżkami cen wieprzowiny. Jak wynika z danych GUS produkcja drobiu w kraju systematycznie rośnie. Potwierdzają to również najnowsze dane za wrzesień, które wskazują na wylęgi na poziomie 77,7 mln szt., tj. 10-procent więcej niż przed rokiem, informuje BGŻ.

Czytaj więcej:
Ceny wołowiny i cielęciny w okresie 20.10-26.10.2014
Nowe przepisy UE dotyczące pasz leczniczych

"Równocześnie ceny pasz wykazują tendencje malejące. We wrześniu płacono przeciętnie 5% mniej za paszę grower/finisher niż przed rokiem. Ważny wpływ na rynek ma również embargo na mięso drobiowe z UE nałożone przez władze rosyjskie na początku sierpnia.

Rosja nie była ważnym odbiorcą mięsa drobiowego z UE. W 2013 r. kierowano tam ok. 6% sprzedaży poza UE, niemniej restrykcje w eksporcie spowodowały, że więcej surowca pozostało na rynku.

Ważnym czynnikiem oddziałującym również na rynek mięsa drobiowego jest spadek cen wieprzowiny, który wynika z pojawienia się choroby ASF na terytorium kraju. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oczekujemy, że w kolejnych tygodniach ceny żywca nieznacznie się obniżą" – czytamy w raporcie BGŻ.

Źródło: BGŻ
Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here