Nowe cechy w ocenie wartości hodowlanej bydła

7 kwietnia br. została opublikowana kolejna ocena wartości hodowlanej buhajów i samic. W sezonie tym po raz pierwszy zostaną udostępnione wartości hodowlane dla dwóch nowych cech: lokomocji (LOC) i kondycji (BCS).

Nowe cechy w kwietniowej ocenie wartości hodowlanej bydła
Nowe cechy w kwietniowej ocenie wartości hodowlanej bydła

Cecha “lokomocja”(LOC)

Cecha “lokomocja”(LOC) jest jedną z cech pokroju objętych oceną wartości fenotypowej i hodowlanej w większości krajów o wysoko rozwiniętej hodowli bydła. Fenotypową ocenę LOC wykonuje grupa specjalistów-klasyfikatorów pokroju. LOC, podobnie jak inne cechy pokroju, oceniono w skali od 1 do 9, przy czym wyższa wartość oceny oznacza bardziej pożądany fenotyp. Ocena LOC pomaga zidentyfikować krowy mające skłonność do nieprawidłowego poruszania tylnymi kończynami. Krowy takie częściej od innych doznają urazów stawów skokowych lub racic i chorują na kulawiznę. Kulawizna należy do chorób, które mają niekorzystny wpływ na wydajność mleczną i długowieczność krów, a diagnoza tej choroby u krów we wczesnych stadiach jest trudna, ponieważ nie występują wtedy silne objawy. W takich przypadkach wykorzystanie oceny LOC wskazującej krowy mające predyspozycje do kulawizny lub kulawe może wydatnie pomóc hodowcom w typowaniu krów zagrożonych chorobą i odpowiednio wczesnym wdrożeniu leczenia.

Selekcja LOC nie przyniesie szybkich efektów

Ze względu na relatywnie niską odziedziczalność LOC w populacji bydła PHF (0,06) bezpośrednia selekcja na tę cechę nie przyniesie szybkich efektów. Warto jednak zauważyć, że LOC jest silnie i korzystnie genetycznie skorelowana z takimi cechami jak racice (0,48), postawa nóg tylnych widok z tyłu (0,59), a także przednie i tylne zawieszenie wymienia (odpowiednio 0,47 i 0,38) oraz położenie wymienia (0,49). Wysoki i ujemny współczynnik korelacji genetycznej między LOC a postawą nóg tylnych-widok z boku (‑0,59) także jest korzystny, ponieważ wskazuje na to że buhaje posiadające córki o nogach prawidłowo ukształtowanych w stawie skokowym przekazują im jednocześnie predyspozycje do lepszej LOC. Oznacza to, że jednoczesne uwzględnienie cech budowy nóg i wymienia w podindeksach selekcyjnych może przynieść stosunkowo szybki postęp genetyczny,  poprawę LOC, a w konsekwencji zmniejszenie występowania kulawizny w populacji naszego bydła mlecznego.

Punktacja kondycji ciała (Body Condition Score – BCS)

Punktacja kondycji ciała (ang. Body Condition Score – BCS) traktowania jest często jako miara rezerw tłuszczu ciała i posiada związek z płodnością, zdrowotnością oraz może być wskaźnikiem dobrostanu krów. Fenotypową ocenę tej cechy, podobnie jak w przypadku LOC, wykonuje grupa specjalistów-klasyfikatorów pokroju, przy czym optimum tej cechy leży po środku skali. Prawidłowy BCS krowy nie powinien być ani zbyt niski ani nadmierny, ponieważ zbyt duże rezerwy tłuszczowe, szczególnie w okresie okołoporodowym mogą prowadzić do różnorodnych komplikacji, w tym chorób metabolicznych. Należy jednak podkreślić, że BCS jest oceniany przez klasyfikatorów pokroju tak jak pozostałe cechy pokroju, czyli w trakcie pierwszej laktacji krów i nie odzwierciedla chwilowej kondycji krowy, ale jej ogólną predyspozycję do większego lub mniejszego otłuszczenia. Odziedziczalność BCS w populacji bydła PHF wynosi 0,19, a więc jest wyższa od odziedziczalności LOC  i oznacza większe możliwości doskonalenia tej cechy na drodze selekcji. Najwyższe dodatnie korelacje genetyczne BCS wykazuje z głębokością tułowia (0,46) i szerokością klatki piersiowej (0,70) a ujemne z charakterem mlecznym (-0,52) i zawieszeniem tylnym wymienia (-0,43). BCS jest też na ogół ujemnie skorelowany z cechami wydajności w pierwszych trzech laktacjach (od -0,23 w drugiej laktacji do -0,30 w pierwszej dla wydajności mleka) i dodatnio z cechami zawartości tłuszczu i białka (od 0,18 w pierwszej laktacji do 0,30 w drugiej laktacji dla zawartości tłuszczu i od 0,08 w trzeciej laktacji do 0,21 w pierwszej laktacji dla zawartości białka).

Liczba gospodarstw hodowlanych w Niemczech gwałtownie spada

Ocenę wartości hodowlanej bydła dla obu cech przeprowadzono za pomocą tej samej metody jaką stosuje się w rutynowej ocenie wartości hodowlanej dla wszystkich cech pokroju. W populacji krów trend genetyczny w  BCS (-0.27/ na rok urodzenia) jest mały i ujemny podczas gdy trend w LOC jest dużo większy i dodatni (1.01/ rok urodzenia). Taka dynamika zmian genetycznych w populacji wynika z różnego charakteru obu cech. W przypadku LOC obserwowany trend odzwierciedla wzrost średniej wartości hodowlanej kolejnych roczników krów będący skutkiem reakcji skorelowanej na selekcję na inne cechy pokroju. W przypadku BCS średnie wartości hodowlane dla kolejnych roczników krów są raczej stabilne, a niewielki ujemny trend oznacza, że średnie te są wciąż wyższe od wartości optymalnej.”

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,164FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,359ObserwującyObserwuj
5,950SubskrybującySubskrybuj

Kiła kapusty – problem globalny?

Zwalczanie chorób jest bardzo istotnym aspektem współczesnej agrotechniki rzepaku. Każdy rok charakteryzuje inny przebieg warunków pogodowych i nie zawsze są widoczne te same problemy....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE