Nowe nabory PROW i PO Ryby 2007-2013

Wiosenne nabory oraz dotychczasowe wykorzystanie środków w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Ryby w perspektywie finansowej 2007-2013 – to tematy konferencji prasowej ministra Stanisława Kalemby.

W spotkaniu z mediami udział wzięli także: podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, prezes Agencji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross oraz dyrektor Departamentu Rybołówstwa w MRiRW Tomasz Nawrocki.

 

\"Nowe

 

– Od początku realizacji PROW do 1 marca 2013 r. w ramach wszystkich działań zostało złożonych 5 478 515 wniosków o przyznanie pomocy. W tym w ramach ONW złożono 4 455 973 wnioski. Natomiast liczba zawartych umów lub wydanych decyzji wyniosła 5 229 348. Poziom zagospodarowania środków wynosi około 85% budżetu PROW 2007-2013 – poinformował Stanisław Kalemba.

Czytaj: Porozumienie w sprawie WPRyb coraz bliższe
Czytaj: Wszystko o Wspólnej Polityce Rybołóstwa

W ramach PROW 2007-2013 na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności na kwotę 43,71 mld zł, w tym 33,05 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co stanowi 60,39% alokacji środków EFRROW przeznaczonych na realizację PROW 2007-2013.

– Realizacja bieżących zadań i wykorzystanie środków z aktualnego budżetu przebiegają bardzo sprawnie i prawidłowo – zauważył minister i dodał, że już trwają, bądź jeszcze w tym miesiącu zostaną ogłoszone kolejne nabory zarówno w ramach PROW, jak i PO Ryby.

Minister Stanisław Kalemba poinformował, że nie będzie już nowych naborów w ramach programów rolno-środowiskowych na sady ekologiczne (orzechy, jabłonie).

Wiceminister Zofia Szalczyk odnosząc się do celów PROW podkreśliła, że skuteczne wykorzystanie środków przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego, ochrony zasobów środowiskowych, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz zwiększenia inicjatyw społecznych (LIDER). Liczne sukcesy polskich rolników oraz sektora przetwórstwa spożywczego, to efekt wykorzystania unijnych środków i inwestycji poczynionych w ramach mechanizmów WPR.

O możliwościach i terminach składania nowych wniosków poinformowali: niedawno powołany prezes ARiMR Andrzej Gross oraz dyrektor Tomasz Nawrocki.

W ramach PROW ogłoszone zostaną następujące nabory:
– działanie 1.121 Modernizacja gospodarstw rolnych – od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim;
– działanie 1.123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej – od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r.; nabór ogólnokrajowy dla podmiotów skonsolidowanych i centrów dystrybucji oraz grup producentów rolnych, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielni i spółek będących własnością tych grup i organizacji; od 13 maja do 24 maja 2013 r. nabór dla wszystkich uprawnionych podmiotów działających w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego;
– działanie 3.312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – od 15 do 26 kwietnia 2013 r., w 15 województwach, w których nie zostały wykorzystane limity środków (poza województwem wielkopolskim).
Ponadto prezes Gross przyznał, że najważniejsze priorytety w pracach ARiMR to w tej chwili jak najlepsze wykorzystanie środków z obecnej perspektywy, a także dobre przygotowanie się na wyzwania nowego budżetu i zreformowanej WPR.

Natomiast w ramach PO Ryby aktualnie trwają nabory wniosków na dofinansowanie:
– w osi priorytetowej 1 w ramach:
• środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność” – od 6 grudnia 2012 r. do 29 marca 2013 r.
• środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” – od 2 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r.
• środka 1.5 „Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką” – od 2 października 2012 r. do 29 marca 2013 r. Planowany jest kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Środka 1.5 – od 30 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
– w osi priorytetowej 2 w ramach:
• środka 2.2 „Działania wodno-środowiskowe” – od 5 do 18 marca br.
– ponadto trwają konkursy we wszystkich województwach, w większości Lokalnych Grup Rybackich oraz na wszystkie rodzaje operacji.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here