Nowelizacja dotycząca unijnych oznaczeń produktów trafi do prezydenta

Sejm zakończył parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

 

\"rolnictwo,

 

Celem nowych przepisów jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. W nowelizacji wzmocniony został system kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Wskazano także zasady stosowania określenia jakościowego „produkt górski”.

Zmiany dotyczą uszczelnienia systemu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Określono także czyny, za które będą nakładane kary pieniężne m.in. na jednostki certyfikujące.

Głównego Inspektora Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych zobowiązano do publikowania informacji statystycznych o producentach produktów zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Główny Inspektor będzie także miał obowiązek publikowania na swojej stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości lub ważny certyfikat zgodności. Ma to zapewnić konsumentom łatwiejszy dostęp do informacji o producentach. Nowelizacja wdraża zmiany wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wprowadza także zmiany, które wynikają z praktyki stosowania dotychczasowych regulacji.

W Polsce unijne oznaczenia posiada 37 produktów spożywczych: m.in. sery, miody czy przetwory mięsne.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Ted Eytan

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here