Nowy herbicyd, bezkonkurencyjne odmiany. Dni Pola z HR Strzelce i BASF Polska za nami

Piękna pogoda, ponad sto odmian roślin i aż tysiąc przybyłych rolników – tak w skrócie można podsumować tegoroczne Dni Pola zorganizowane przez  Hodowlę Roślin Strzelce i BASF. Impreza odbyła się po raz 15.

ZOBACZ WIELKĄ GALERIĘ ZDJĘĆ POD ARTYKUŁEM

Goście, którzy odwiedzili strzeleckie poletka doświadczalne mieli okazję zapoznać się z najnowszymi odmianami roślin rolniczych i rozwiązaniami w zakresie ochrony upraw. Swoją ofertę zaprezentowali im także producenci i dystrybutorzy środków produkcji rolniczej.

Nowa substancja, nowy herbicyd jesienny

Już od wielu lat o ochronę upraw w strzeleckiej hodowli dba BASF. W tym roku firma zaprezentowała kilka nowości, w tym zbożowy herbicyd jesienny przeznaczony do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. Pontos, bo tak nazywa się ten środek, zastąpi dobrze znany rolnikom Maraton, wycofany dwa lata temu.

Polska to drugi po Wielkiej Brytanii kraj europejski, w którym wprowadzono ten herbicyd – poinformował Tomasz Cichocki, odpowiedzialny w BASF za zaprawy i herbicydy.

W skład nowego preparatu wchodzą dwie substancje czynne – sprawdzony już flufenacet i nowość na polskim rynku – pikolinafen (związek z grupy pirydynokarboksamidów).

– Kombinacja tych dwóch substancji czynnych zwiększa skuteczność przeciwko chwastom jednoliściennym, również przeciwko tym najbardziej uciążliwym – miotle zbożowej i wyczyńcowi polnemu – zapewnia Tomasz Cichocki.

Jak działa pikolinafen? Blokuje w roślinie aktywność jednego z enzymów, dzięki czemu powoduje zanik chlorofilu. Dość szybko rozkłada się w glebie, a więc nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych.

– W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem wiosną, po upływie dwóch miesięcy od zastosowania środka i uprawie gleby na min. 15 cm można uprawiać: rośliny bobowate, buraki cukrowe, kukurydzę, słonecznik oraz zboża jare. Po trzech miesiącach można siać rzepak jary, a po czterech – jęczmień jary – wylicza Cichocki.

Cichocki zwraca uwagę, że Pontos w segmencie herbicydów jesiennych wyróżnia bardzo szerokie okno stosowania – od siewu do końca krzewienia (BBCH 00-29). Preparat ten można stosować przed i powschodowo. Jednak BASF rekomenduje podanie Pontos w terminie BBCH 11-13 (faza od pierwszego do trzeciego liścia) w dawce 0,5 l/ha na miotłę zbożową i 1 l/ha na wyczyńca polnego, najlepiej łącznie z diflufenikanem w dawce 0, 2/ha.

Taka mieszanina działa najlepiej w fazie szpilkowania. DFF wzmacnia zwalczanie maku polnego, samosiewów rzepaku i przytulii czepnej – wyjaśnia Cichocki.

Systiva w pszenicy i jęczmieniu

Kolejną nowością jest Systiva 333 FS – pierwszy bezopryskowy fungicyd w uprawie zbóż. Jego działanie mieli okazję już sprawdzić producenci jęczmienia jarego. Od tego sezonu będzie go można stosować także w oziminach: w pszenicy i jęczmieniu. 

Jest to pierwszy fungicyd, który zwalcza choroby liści do stosowania bezpośrednio na nasiona. Chroni rośliny przed szerokim spektrum chorób liści: mączniakiem prawdziwym, rynchosporiozą czy plamistością, a także znacznie wzmacnia ochronę przed ważnymi infekcjami odnasiennymi i odglebowymi.

Systiva skutecznie chroni zboża przed głównymi chorobami nalistnymi od wschodów po wczesną wiosnę – zapewnia Chichocki.

I dodaje, że zboża potraktowane Kinto Duo (zaprawa nasienna, tritikonazol + prochloraz) i Systivą odznaczają się lepszym wigorem, mają dużo większą średnicę źdźbła i dłuższe przyrosty.

BASF rekomenduje stosowanie preparatu w dawce 100-150 ml/dt.

11 t/ha. Nowa odmiana o wyjątkowej plenności

Rolnicy, którzy przyjechali do Strzelec, mogli także zapoznać się z ponad stu polskimi odmianami roślin (m.in. zboża, rzepak, rośliny białkowe, kukurydza). Przy każdym poletku dyżurowali hodowcy, którzy odpowiadali na pytania.

Wśród prezentowanych odmian szczególnym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja nowości w pszenicy ozimej. Najwięcej pytań dotyczyło ościstej Wilejki, która jest obecnie najbardziej zimotrwałą odmianą pszenicy w Polsce  oraz nowej Euforii. Na nią zwracano szczególną uwagę, ponieważ Euforia, wchodząca w tym roku na rynek nasienny, jest odmianą absolutnie przewyższającą wszystkie obecne do tej pory w Polsce odmiany pod względem plonowania, jakości i bezpieczeństwa uprawy (zimotrwałość, odporność na choroby grzybowe i wyleganie).

Euforia to pszenica bezapelacyjnie lepsza od wzorców i nowych odmian. Na tle innych odmian wypada dużo lepiej, m.in. pod względem plonowania – daje 11 ton /ha – podkreśla Marek Luty z Hodowli Roślin Strzelce.

Wśród odmian pszenżyta ozimego wiele osób interesowało się nowym Octavio, które posiada bardzo interesujący pokrój, duże kłosy, a pod względem plonowania w 2017 roku było liderem w Polsce.

HR Strzelce liderem we wprowadzaniu odmian

Hodowla Roślin Strzelce w ostatnich latach odnotowała bardzo duże przyspieszenie w tworzeniu nowych, coraz bardziej konkurencyjnych odmian.

Jest to efekt wprowadzenia na szeroką skalę nowoczesnych technik hodowlanych, które pozwalają na skrócenie cykli hodowlanych. Dzięki temu Hodowla Roślin Strzelce w ciągu ostatnich 4 lat wprowadziła na rynek 45 nowych odmian zbóż, rzepaku oraz roślin strączkowych – mówi Marek Luty.

Wszystkie te nowości oraz kandydatów na nowe odmiany można było oglądać na kolekcji w Strzelcach, która będzie dostępna dla zwiedzających aż do żniw.

Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here