Ochrona zdrowia zwierząt. Jest program na kolejne cztery lata

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego na lata 2019-2023. Będzie on realizowany przez Inspekcję Weterynaryjną, a jego koszt wyniesie prawie 76 mln zł.

Ochrona zdrowia zwierząt, rząd, zoonozy, choroby odzwierzęce Instytut Weterynaryjny,

Rząd ustanowił program wieloletni pn. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, który będzie realizowany w latach 2019–2023. Nadzór nad jego realizacją będzie sprawował minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Przepisy prawne dotyczące swobodnego handlu w Unii Europejskiej wymagają stosowania rozwiązań, które eliminują zagrożenia wynikające z obrotu żywnością, paszami i żywymi zwierzętami. Dotyczy to przede wszystkim zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności oraz szerzeniem się chorób zakaźnych, w tym niebezpiecznych dla ludzi chorób odzwierzęcych (zoonoz).

Program Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego na lata 2019-2023 jest czwartą jego edycją. Obecnie zaplanowano realizację 45 zadań badawczych, które ujęto w cztery grupy tematyczne:

  • kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
  • ocena występowania chorób odzwierzęcych,
  • ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich,
  • panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Przy opracowywaniu aktualnej edycji programu uwzględniono  m.in. aktualną europejską i światową  sytuację epidemiologiczną dotyczącą chorób zakaźnych zwierząt, monitorowanie zagrożeń obecnych i przewidywanych,  a także  nowe  zadania  określone przepisami Unii Europejskiej.

Wykonawcą programu będzie Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. To wiodący ośrodek naukowy w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt i badań nad bezpieczeństwem żywności.

– Instytut ma nowoczesną infrastrukturę badawczą oraz personel podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje. Jest także Krajowym Laboratorium Referencyjnym dla 135 obszarów badawczych, które wykorzystują ponad 240 metod badawczych, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji – czytamy w komunikacie CIR.

Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację programu w latach 2019-2023 wyniosą 75,9 mln zł.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here